GrassLopata

Mastercare Micro Plus

Flydende chelateret mikronæring til udsprøjtning

Flydende mikronæring til græs

MasterCare Mikro plus indeholder de mikronæringsstoffer, som græsset har behov for. Chelaterede næringsstoffer sikrer en optimal planteoptagelse. Ved høje Rt er tilgængeligheden af jern, mangan og kobber ofte lav. Bladgødskning afhjælper mangelsymptomer.

Dosering og udbringning:

5-10 liter pr. ha opløst i 100 liter vand.

Kan udbringes hele året. Udsprøjtes med stor dråbestørrelse på tørre planter i gråvejr eller om aftenen. Bland kun med plantebeskyttelsesmidler, hvor det fremgår af etiketten, at blanding er mulig. Væskemængden øges til 200 l pr. ha.

Advarsel:

Undgå sprøjtning i stærk sol eller med udsigt til nattefrost. 

Fysiske data

Form: Rødbrun væske
Vægtfylde: 1,12 kg/l
Stabilitet: Jern-DTPA er stabilt ved pH 3-7,5. Kobber-EDTA er stabilt ved pH 1,5-10. Øvrige EDTA chelater er stabile ved pH 3-10
Emballage: Dunke á 10 l.
Opbevaring: I veltillukket emballage, beskyttet mod sollys ved 5º. Laveste opbevaringstemperatur: 5º.


Klik for sikkerhedsdatablad

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Afbalanceret mikronæring til græs
  • Nem håndtering i 10 liters engangsdunke
  • Øget planteoptagelse - også ved høje Rt
  • Ingen svindinger