GrassLopata

Resistim 0-7-11

Fosfitbaseret PK-opløsning med biostimulanter. Til udsprøjtning

Beskrivelse

Resistim er en flydende gødning baseret på kaliumfosfit. Fosfit er en fosforforbindelse med gavnlig effekt på græskvaliteten. Ydermere styrker fosfit græssets evne til at modstå angreb af eksempelvis svampesygdomme.

Anvendelse

Resistim giver ekstra styrke til græsset. Giv Resistim 2-3 gange ved nysåninger eller om efteråret på etableret græs. Resistim indeholder kaliumfosfit, som styrker både kimplanter og etableret græs. Stærkt græs har en bedre vinterfasthed og en nedsat sygdomsmodtagelighed.

Dosering og udbringning

1-2 liter pr. ha i sensommeren september/oktober ad 1-3 gange med 3 ugers mellemrum. Doseringen kan øges til 3-5 liter pr. ha ved særlige behov. Vandmængde 400 l/ha. Det bedste resultat opnås om morgenen med dug. Temperatur over 8-10 °C. Der bør ikke udsprøjtes i stærk sol eller ved temperaturer højere end 22-25 °C. Må ikke blandes med andre midler.

Opbevaring

Veltillukket emballage på et tørt og ventileret sted ved min. 5º.

Fysiske data

Form: Klar, svagt gullig opløsning
Vægtfylde: 1,23 kg/l
Emballage: Dunke á 10 l.

Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Bedre vinterhærdning
  • Styrker græsset
  • God beskyttelse af især nyetableret græs
  • Optages via rødder og blade