Golf

Skudtætte og finbladede græsser

Vi lægger stor vægt på, at sorterne i vores Masterline blandinger er afprøvet og dokumenteret under skandinaviske forhold, så de passer til det danske klima. Du finder en lang række informationer om de enkelte sorter på www.scanturf.org. Her finder du også dokumentation for sorternes evne til at tåle tæt klipning i SCANGREEN afprøvningen.Derudover er de enkelte sorters egenskaber ved tæt klipning også dokumenteret ved det engelske Sports Turf Research Institute, STRI. På www.stri.co.uk kan resultaterne af disse afprøvninger bestilles. Oversigten hedder "Turfgrass Seed - The buyers guide to quality Amenity Turfgrasses"


Med verdens førende forædlingsprogram af plænegræs giver vi dig ikke blot de nyeste og absolut bedste sorter, men også den højeste tekniske kvalitet i vores Masterline-blandinger.
Frøets kvalitet overgår langt EU’s krav til renhed og spireevne. Derfor kan du regne med sikker fremspiring og græsser som er tætte, sunde og slidstærke. 

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter