GrassLopata

Masterline Fairway

Sund, skudtæt og god genvækstevne

Slidstærk og nøjsom

Masterline Fairway er det sikre valg til nysåning af fairways og prydplæner. Sammensætningen af de sunde og nøjsomme rødsvingler og engrapgræsset med sine underjordiske udløbere giver en tæt græsflade med et beskedent næringsbehov og en god regenereringsevne.

Startgødning: 3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15. God kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig for spiringen. Frøet placeres optimalt i ½ cm’s dybde. Fugtighed og varme under spiringen kan sikres ved udlægning af stram fiberdug. Begynd at klippe græsset ved en højde på ca. 50-70 mm. Startklippehøjde: ca. 35 mm. Klippefrekvens og klippehøjde justeres gradvist mod det ønskede niveau. Anbefalet klippehøjde: 18-22 mm - tåler ned til ca. 10 mm. Årligt gødningsbehov (kg/100 m2): Kvælstof 0,50-1,00. Til eftersåning anbefales Masterline Rødsvingel.

Vi lægger stor vægt på, at sorterne er testet under skandinaviske forhold - se www.scanturf.org. STRI, UK laver også et seriøst testarbejde af nye plænesorter.

Der tages forbehold for udsolgte varer. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Etableringshastighed
Vinterstyrke
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Salttolerance
Tørketolerance
Udløbere
  • Nøjsom og tørketålende
  • Høj andel af engrapgræs
  • Høj evne til regenerering
  • Tåler klip ned til ca.18 mm