GrassLopata

Masterline Green Eftersåning

Eftersåning af greens

Rødsvingel og almindelig hvene

Specialblanding udelukkende med topsorter til eftersåning af rødsvingel/alm. hvene greens. Blandingen er god til at styrke bestanden af alm. hvene. Kombinationen af de tre sorter af alm. hvene med forskellig vækstrytme giver en lang sæson.

August-september samt foråret er gode perioder til eftersåning. Om foråret gøres det, når græsset er i god vækst og har været klippet et par gange. Efterså med ca. 1,5 kg/100 m2 græsfrø. Ønskes en hurtigere effekt, kan udsædmængden øges. Det er vigtigt, at frøet ikke sås i filtlaget, men har god jordkontakt, optimalt efter en vertikalskæring. Herefter kan der udbringes et tyndt lag topdressing efterfulgt af en vanding. Frøet holdes fugtigt under spiringen. Dette kan evt. sikres ved udlægning af fiberdug. Klippehøjden øges ved de første klipninger efter såningen. Herefter kan den gradvist sænkes til det ønskede niveau.

Vi lægger stor vægt på, at sorterne er testet under skandinaviske forhold - se www.scanturf.org. STRI, UK laver også et seriøst testarbejde af nye græssorter til sports og plænebrug samt under greensforhold.

Der tages forbehold for udsolgte varer. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Vinterstyrke
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Tørketolerance
Udløbere
  • Styrker bestanden af alm. hvene
  • Low input
  • Klippehøjde ned til 4,0 mm