GrassLopata

Standard Vejrabat

Til vejrabatter og ekstensive arealer

Et godt valg til rabat

Standard Vejrabat er et fornuftigt valg til såning af vejrabatter og ekstensive arealer. De nøjsomme og tørketålende rødsvingler og bakkesvinglen har evnen til at gro under tørre og næringsfattige forhold.

Græsset etablerer sig mere sikkert når man gøder inden såning. (3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende). En god kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig for spiringen. Frøet placeres optimalt i ½ cm’s dybde.

God til sprøjtesåning - på vanskeligt tilgængelige områder som volde, bassiner og skrænter. Græsfrøet blandes med gødning, vand og træmasse (Mulch), som støtter frøets spiring og etablering. I visse tilfælde tilsættes en særlig lim, der holder på frøet og vækstlaget på undsatte arealer. Sprøjtesåning stiller ikke de store krav til såbed og kan udføres det meste af året.

Klippes én til to gange årligt.

S-mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at TystofteFonden for NaturErhvervstyrelsen har testet sorterne og fundet dem egnede til plæneformål.

Der tages forbehold for udsolgte sorter - der kan forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Etableringshastighed
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Salttolerance
Tørketolerance
Fugttolerance
  • Salttolerant
  • Nøjsom og tørketålende
  • Velegnet som naturgræs
  • God til sprøjtesåning af rabatter