GrassLopata

Masterline Vejrabat

Plæne til sandet, næringsfattig jordbund

Nøjsomme, tørketålende og salttolerante plænesorter

Vejrabat Masterline indeholder lavtvoksende plænesorter, der sikrer, at den er smuk også i uklippet stand. Blandingen er også god til plæner på tør og næringsfattig sandjord, hvor der ikke er et stort slid. Alle sorter i blandingen har en høj skudtæthed og en lav tilvækst. Den meget brede artssammensætning sikrer en god tilpasningsevne.

God kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig. Sås i ½ cm’s dybde. Klipning begyndes, når græsset er ca. 5-7 cm højt. Vent med at vande, til græsset er spiret frem. Startgødning: 3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15. Rabat: Klippes 1-2 gange årligt eller efter behov. Plæne: Klippehøjde ca. 2-5 cm, én gang om ugen. Gødes midt april (3,5 kg/100 m2) og gerne igen først i august (2,5 kg/100 m2). Mastercare Park NPK 14-3-15 er velegnet.

S-mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at TystofteFonden for NaturErhvervstyrelsen har fundet sorterne egnet til plæneformål.

Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Etableringshastighed
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Salttolerance
Tørketolerance
Fugttolerance
  • Tætte, lavtvoksende plænesorter - tåler lavt klip
  • Salttolerant, tørketålende og nøjsom
  • Både til ekstensive arealer og plæner på sandjord
  • Testede S-mærkede sorter