GrassLopata

Standard Naturgræs

Til sandede og ekstensive arealer

Standard Naturgræsblanding indeholder salttolerante græsser, der er nøjsomme og langsomt voksende. Blandingen er meget velegnet som naturgræs og evt. uklippet græs. 

Før vi frigiver salttolerante græssorter, har de været igennem 180 dages salt-test. På den måde sikrer vi os, at sortern klarer sig godt i kystnære områder eller i vejkanter. 

God kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig. Sås i ½ cm’s dybde. Klipning begyndes, når græsset er ca. 5-7 cm højt. Startgødning: 3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15. Rabat: Klippes 1-2 gange årligt eller efter behov. Gødes midt april (3,5 kg/100 m2) og gerne igen først i august (2,5 kg/100 m2). Mastercare Park NPK 14-3-15 er velegnet.

S-mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at TystofteFonden for NaturErhvervstyrelsen har fundet sorterne egnet til plæneformål.

Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Etableringshastighed
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Salttolerance
Tørketolerance
Fugttolerance
Udløbere
  • Til sandede og ekstensive arealer
  • Salttolerant
  • Nøjsom og langsomt voksende
  • Velegnet som naturgræs og evt. uklippet græs