Uklippet græs

Ud over en direkte besparelse på driften, er arealer med uklippet græs med til at bløde omgivende arkitektur op og give et mere uformelt modspil til lige linier.

Selvom det ikke skal plejes som plæne, bør der alligevel anvendes gode lavtvoksende plænesorter. Plænesorterne har den fordel, at de er meget skudtætte, og at de ikke er så voldsomme i væksten. Dermed levnes mindre plads til ukrudt samtidig med at bladmassen ikke bliver for stor. På den måde forbliver udtrykket let og fint.

Generelt bør arterne rødsvingel, hvene og eventuelt engrapgræs vælges. De bevarer et fint og let udtryk, når de ikke klippes. Rajgræs er derimod ikke velegnet, da den har en tendens til at blive meget kraftig og vælte. Det giver et mere rodet udseende.

Én årlig slåning, hvor afklippet fjernes, er med til at holde græsbestanden tæt og i god form. Det kan med fordel gøres i august-september.

Udklippet græs