GrassLopata

Gåsebillefælde

Feromonfælde til overvågning af gåsebilleaktivitet. Undgå unødvendige behandlinger med insekticider

Beskrivelse

Gåsebillens larver udgør visse år et kæmpe problem på græsarealer – især på sandet jord, hvor de kan resultere i ødelæggelse af store arealer. Behandling med plantebeskyttelsesmiddel skal foretages inden problemet er synligt. Dermed risikerer man at behandle unødigt.

Hold øje med æglæggende gåsebiller

Gåsebillefælden indeholder særlige duftstoffer (feromoner), som tiltrækker de voksne gåsebiller, hvorved det er muligt at danne sig et indtryk af aktiviteten i æglægningsperioden (maj og 1. halvdel af juni). Dermed kan det vurderes, om det er nødvendigt at behandle græsarealet.

Bekæmpelse af gåsebillelarver

Effektiv bekæmpelse kan opnås med Merit Turf udbragt i sidste halvdel af juni. Ved hjælp af gåsebillefælden kan du undgå unødvendige behandlinger og dermed minimere forbruget af bekæmpelsesmidler til gavn for både miljø og økonomi.

Brugsanvisning

Gåsebillefælden samles som anført på den medfølgende tegning. Der anvendes ca. 5 fælder pr. hektar. Fælderne placeres 50-100 cm over jorden. Aktivstoffet der tiltrækker gåsebillerne er virksomt 6 uger efter åbning. Fælden anvendes i æglægningsperioden dvs. maj og første halvdel af juni.

  • Overvåger gåsebillernes aktivitet
  • Undgå unødvendige behandlinger
  • 5 fælder pr. hektar
  • Genanvendelig - refill med aktivstof
productGrassSmall