Få en sund og stærk bane

Eftersåning - vejen til en stærk og sund bane

Groundsman Sten Bartelsen fra Slagelse Kommunes Entreprenørservice er ikke i tvivl om, hvordan han skal holde træningsbanerne ved Slagelse Stadion stærke, tætte og sunde.

Jeg anbefaler klart, at træningsbaner eftersås mindst én gang om året”, siger Sten og fortsætter: ”Banen må aldrig nå kun at bestå af gamle planter, så det kan ikke nytte noget at vente med at efterså. En gammel bane bliver nemlig modtagelig over for sygdomme, åben over for ukrudt og i det hele taget alt for sårbar. Eftersår du regelmæssigt, er det de stærkeste nye sorter, der vil dominere banen og give den ny energi”.

Sten har de sidste 10 år eftersået træningsbanerne med Masterline Renovering én gang om året. Blandingen består af 4turf, alm. rajgræs og rødsvingel. ”For mig er det den stærkeste blanding på markedet til eftersåning”, siger Sten. ”Det er vigtigt, at frøene spirer ved lave temperaturer, og at der er stærke, S-mærkede sorter i blandingen”.

Sund og stærk bane i Slagelse

Frøene får en god jordkontakt, når man skivesår.

Hvis du vil øge antallet af spirede frø ved en eftersåning, skal du bruge en skivesåmaskine, anbefaler Sten. Når frøene kommer direkte ned i jorden, øges spiringsprocenten, og du får en bedre udnyttelse af frøet.

Facts about this case
Kunde

Slagelse Kommune

Projekt leveret

2005-

Fakta

Groundsman Sten Bartelsen bruger 1 kg Masterline Renovering pr. 100 m2. Træningsbanerne bliver eftersået én gang om året.

View all facts