ConcertTent

Samsø på vej mod fossilfri ø - med mikrokløver

I samarbejde med Samsø Energiakademi og Samsø Golfklub har DLF etableret forsøgsfelter med mikrokløver på Samsø. Målet er at få viden om, hvordan golf- og sportsgræs kan plejes bæredygtigt og at finde frem til hvilke græsarter, mikrokløveren fungerer bedst sammen med. Der bliver bl.a. undersøgt, hvordan mikrokløveren fungerer i kombination med plænerajgræssen, 4turf.

4turf er ud fra et miljømæssigt synspunkt meget interessant, da den er mere hårdfør over for sygdom og stress end almindelig rajgræs.

Mikrokløver har mange fordele - bl.a. er det selvforsynende med kvælstof. 

Samsø har mål om at blive fossilfri ø i 2020. Brugen af mikrokløver hjælper Samsø i den rigtige retning, da mikrokløver har en lang række bæredygtige fordele:

  • Kløveren fanger kvælstof fra luften (op til 120 kg N/ha/år) og gøder dermed græsset = sparer gødning og nedsætter CO2 belastning
  • Holder sig grøn under tørke = ingen vanding
  • Fordeler sig jævn mellem græsstråene og lukker af for ukrudt = ingen ukrudtsmidler
Facts about this case
Kunde

Samsø Energiakademi og Samsø Golfklub

Projekt leveret

2012

Fakta

Samsø Energiakademi og Samsø Golfklub undersøger om mikrokløver kan bruges i en mere bæredygtig pleje af sports- og golfbaner. 

View all facts