GrassLopata

ProTurf Mikrokløver

Rullegræs på grovsandet vækstlag 

Rullegræs på grovsandet vækstlag

ProTurf kvaliteten af færdiggræs leveres altid med et grovsandet vækstlag, der er helt fri for sten og et naturligt græsvalg, hvor kravet til finish og efterfølgende pleje er højt.

Høj slidstyrke

ProTurf Mikrokløver er med sin høje slidstyrke og gode plænekvalitet ideel til brugsplæner og sportsplæner. Selvforsynende med kvælstof. Mikrokløverens rodknolde indeholder gavnlige bakterier, der omdanner luftens kvælstof til gødning, som styrker både græs og kløver. Dermed er græsarealer med Mikrokløver i praksis selvforsynende med kvælstof.

Pleje

Græsset klippes på normal vis og tåler klip ned til 20-35 mm, dog bør der aldrig klippes mere end 1/3 af græsmassen. Vent ca. 2 mdr med at vertikalskære, da græsset skal være veletableret efter det er blevet flyttet.

Vand er en forudsætning

Er den tilberedte jord meget tør, skal jorden gennemvandes ca. 1 døgn inden græsset lægges ud. Efter færdiggræsset er lagt, er det vanskeligere at få den underliggende jord fugtig nok, og vækstlaget vil suge vandet ud af græstørven. Græsset og underliggende jord skal løbende holdes fugtigt, indtil tørven er groet fast. Hvor meget og hvor tit, der skal vandes, afhænger af vejret.

Eftersåning

Til eftersåning anbefaler vi Masterline Micro eller Masterline Superliga eventuelt suppleret med ren mikrokløver. .

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Selvforsynende med kvælstof
  • Frisk og grøn langt ind i vinteren
  • Indeholder mikrokløver
  • Miljøvenligt alternativ