GrassLopata

ProTurf Sport

Rullegræs på grovsandet vækstlag

Rullegræs med grovsandet vækstlag

ProTurf kvaliteten af færdiggræs leveres altid med et grovsandet vækstlag. Den drænende overflade gør specielt ProTurf Sport velegnet til områder med meget slid året rundt såsom idrætsanlæg, institutioner og golfbaner.

Størrelse

Alm. rulle: 2 m lang, 40 cm bred, ca. 2 cm tyk. Antal på fuld palle: 48 m2.
Maxi-rulle: 25 m lang, 60 cm bred, ca. 2 cm tyk. 

Vækstlag helt uden sten

ProTurf med sandet vækstlag er helt fri for sten i den medfølgende jord og et naturligt græsvalg, hvor kravet til finish og efterfølgende pleje er højt.

Pleje

Græsset klippes på normal vis. Passende klippehøjde vil være 3-4 cm, dog bør der aldrig klippes mere end 1/3 af græsmassen. Vent ca. 2 mdr med at vertikalskære, da græsset skal være veletableret efter det er blevet flyttet. For hurtigt at udviske samlingerne og forbedre planheden, anbefaler vi at topdresse det udlagte græs.

Vand er en forudsætning

Græsset og underliggende jord skal løbende holdes fugtigt, indtil tørven er groet fast. Hvor meget og hvor tit, der skal vandes, afhænger af vejret. 

Eftersåning

Til eftersåning anbefaler vi Masterline Superliga eller Masterline Renovering. Til såning på tilstødende arealer anbefales Masterline Sport eller Masterline Prodana.

MaxiRuller

Proturf Sport er velegnet til udlægning i de 60 cm brede MaxiRuller, der giver en rationel arbejdsgang for opgaver på over 1000 m2.

Masterline
  • Høj andel engrapgræs, islæt af rajgræs og rødsvingel
  • Leveres altid med grovsand uden sten
  • Tætte, slidstærke topsorter
  • Velegnet til udlægning i MaxiRuller