Sprøjtesåning - nem løsning til svære arealer

Spørjtesåning stiller ikke de store krav til såbed. Du behøver ikke fjerne sten eller planere overfladen først. På svært tilgængelige områder som f.eks. skrænter, volde og ekstensive arealer er hydrosåning derfor det rette valg til etablering af græs. Vi har kapaciteten til at løfte opgaven uanset størrelse - lige fra rabatter til goflbaner. 

Lang sæson

Vi kan i princippet hydroså det meste af året, men etableringssikkerheden varierer med årstiden. Den normale periode er fra 1. maj til og med december. 

Undgå erosion

Afhængig af opgaven sammensætter vi en blanding, der sikrer en hurtig og sikker fremspiring og fungerer som erosionskontrol. Det opnås ved at tilsætte mulch (cellulose) og i visse tilfælde en særlig biologisk nedbrydelig lim (terra control).

Skov eller blomstermark

Lad os hydroså træer eller blomsterfrø for dig. Vi kan sprøjteså de fleste blomsterfrø som f.eks. vildeng, kællingetand, kodriver, engelsk græs over skud af sedum til lyng og vedplanter. Visse træer og buske er også velegnede til sprøjtesåning - snak med din konsulent om hvilke muligheder vi kan tilbyde dig. 


Se hvordan vi sprøjtesåede ved Aarhus Letbane her: