GrassLopata

Blomterblanding til LAR

Udviklet til LAR - med både fugt- og tørketålende arter

Flerårige blomster til LAR:

Blomsterne i blandingen har en god konkurrencekraft under fugtige forhold. Arter som blodrød storkenæb, akeleje og dagpragtstjerne tåler samtidig tørre forhold i et vist omfang. Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand.

Såning:

Såtidspunkt: april-maj og august-september.
Udsædsmængde 1,5 kg pr. 1000 m2. For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med Rehofix majskolbegranulat.

Pleje:

Blandingen må aldrig gødes. Skal slås i ca 10 cm højde én gang årligt i slutningen af august. Afklippet skal fjernes.

Indhold: Dansk navn, Latinsk Navn

Dagpragtstjerne, Silene dioica* 
Alm. mjødurt, Filipendula ulmaria 
Hjortetrøst, Eupatorium maculatum
Kattehale, Lythrum salicaria
Akeleje, Aquilegia vulgaris*
Eng storkenæb, Geranium pratense*
Trævlekrone, Silene flos-cuculi
Fredløs, Lysimachia vulgaris
Hulkravet kodriver, Primula veris
Iris, Iris sibirica
Blorød storkenæb, Geranium sanguineum*
Aksærenpris, Veronica spicata
Engkarse, Cardamine pratensis
Skov-forglemmigej, Myosotis sylvatica*

*Arter der også er tålsomme overfor tørre forhold

Pakningsstr.: 250 g

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Flerårig
Forårssåning
Efterårssåning
Lerjord
Sandjord
Højde
Biplante
  • Arter med høj fugttolerance
  • Indeholder også tørketålsomme arter
  • Plantehøjde: 60-120 cm.
  • Flerårige blomster med god konkurrencekraft