Privatlivspolitik - Jobansøgere

Dataansvarlig

DLF Seeds A/S                          
Ny Østergade 9                        
4000 Roskilde                          

CVR-nr.: 62556013                   
Telefon: +45 4633 0300

Hos DLF prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du gør forretning med DLF, besøger vores hjemmeside og/eller anvender de øvrige services/funktioner, vi tilbyder.       

1.Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vi benytter dine personoplysninger til følgende formål:

  • Evaluering med henblik på evt. ansættelse.

2.Må vi behandle dine data?

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel til at behandle personoplysninger, som du selv har fremsendt eller oplyst over for os med henblik på at blive ansat. Herudover anvender vi databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a).

3.Kategorier af personoplysninger

Når vi modtager en ansøgning fra dig, behandler vi de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning, dit CV samt evt. bilag. Hvis du går videre til interviewrunde, vil vi ligeledes evaluere og vurdere din præstation og kompetencer som følge af interview.

Vi anbefaler, at du ikke giver os følsomme personoplysninger. Eksempler på følsomme personoplysninger er; religion, race eller etnisk baggrund, medlemskab af fagforening eller politisk parti, seksualitet og helbredsoplysninger.

Til nogle stillinger, anvender vi assessment i form af arbejdsadfærdsanalyse og andre typer test. Du bliver informeret om dette hvis det bliver aktuelt. Resultaterne behandles fortroligt og indgår i den samlede vurdering af din ansøgning.

4.Modtagere eller kategorier af modtagere

Til nogle stillinger samarbejder vi med rekrutteringsfirmaer og/eller headhuntere samt eksterne leverandører til assessment. DLF har databehandleraftaler med disse eksterne samarbejdspartnere.

5.Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, med mindre det er aftalt med dig.

6.Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer primært fra dig selv. Herudover kan der være oplysninger fra LinkedIn, andre offentligt tilgængelige kilder samt jobinterview og assessment. Hvis vi som et led i evalueringsprocessen vil indhente referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, beder vi om dit samtykke forud for dette.

7.Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant. Hvis du bliver ansat hos os,  overgår dine personoplysninger til en personalemappe, når rekrutteringsprocessen er afsluttet. Øvrige ansøgeres fremsendte oplysninger samt evt. noter i forbindelse med jobinterviews mv. bliver slettet min. tre mdr. efter afslutning af rekrutteringsprocessen. Dog vil assessment-resultater på kandidater, som har fået afslag, blive slettet umiddelbart efter at evalueringsprocessen er afsluttet.

Hvis du sender en uopfordret ansøgning, modtager du typisk svar inden for få uger. Hvis der gives afslag, slettes ansøgningen, med mindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer din ansøgning i længere tid.  

8.Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du vælger at trække et eventuelt samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder dog ikke, så længe oplysningerne er nødvendige til at opfylde kontraktlige forpligtelser eller andre formål, hvortil de er indsamlet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

DLF evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke privatlivspolitikken for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

 

Sidst opdateret: februar 2019