Frøavl i DLF

DLF står for omkring 3/4 af den danske græsfrø- og kløverproduktion

Vi producerer frø på mere end 300 sorter af græs, kløver, raps og andre industriafgrøder. Gennem havefrøfirmaet Jensen Seeds A/S har vores avlere desuden adgang til produktion af hybrid spinat og andre havefrøafgrøder. Vi tilbyder forskningsbaseret viden, rådgivning og ekspertise fra vores erfarne frøavlskonsulenter, hvilket kommer vores avlere til gode. Det er vores klare målsætning, at græsfrø- og kløveravl skal være en attraktiv afgrøde med en konkurrencedygtig dyrkningsøkonomi for vores avlere.

Vi har et mål om at DLF fortsat skal være det bedst afregnende frøselskab i Danmark, målt i kroner pr. hektar.
Som frøavler hos DLF kan du derfor regne med den bedste rådgivning og vejledning, så du får det optimale udbytte og de bedste priser for din frøavl.

Hvert år afholder DLFs avlsafdeling en række markvandringer landet over.
Se oversigten over markvandringer i vores kalender 
Markvandring frøavlere