DLF's ejerkreds

DLF er danske frøavleres foretrukne frøselskab. Med knap 3.000 frøavlere som medlemmer er vi en organisation, der bredt varetager danske frøavlsinteresser. Frøavlerne er fundamentet i selskabet og repræsenteres gennem delegerede på den årlige generalforsamling, der er selskabets øverste myndighed. Her godkender delegeretforsamlingen bestyrelsens beretning og årsberetning, og medlemmer til bestyrelsen vælges.
Generalforsamling DLF