FrøavlsINFO

Viden giver bedre frøavl

Vi synes det er vigtigt, at vores avlere har adgang til så meget viden om frøavl som muligt. Derfor sender vi løbende FrøavlsINFO ud til avlerne med aktuel information, råd og vejledning om frøavl. Her kan du læse alt om såning, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, vækstregulering, svampe- og skadedyrsbekæmpelse, høst og efterårsbehandling. En del af plantebeskyttelsesmidlerne til frø er godkendt til mindre anvendelse eller off-label godkendte. Disse godkendelser kan findes på Middeldatabasens hjemmeside, og avler skal ved kontrolbesøg kunne vise, hvordan man finder frem til dem.

FrøavlsINFO tilpasses årets gang

Temaerne i FrøavlsInfo er nøje tilpasset årets gang og de forestående opgaver i marken. Det er med til at sikre, at du, som avler, er godt klædt på, fra frøet skal sås i jorden, til høsten er i hus. Som frøavler til DLF modtager du allerede nu FrøavlsINFO i de arter du har kontrakt på, med mindre andet er aftalt. Er du interesseret i at modtage nyhedsbreve om andre arter, kan du sende en mail til os her.

Find din art

På de tilhørende sider kan du finde sæsonaktuelle udgaver af FrøavlsINFO om frøgræs og hvidkløver. Siden er inddelt efter arter, med de nyeste FrøavlsINFO for hver art øverst. Du kan finde de relevante udgaver af FrøavlsINFO ved at klikke på billederne nedenfor.

FrøavlsINFO om nye normer for vandprocent i svingler kan læses her
FrøavlsINFO om anvendelse af frøgræshalm med endofytter til foder kan læses her
FrøavlsINFO om tips til tørriet kan læses her
FrøavlsINFO med oversigt over godkendte vækstreguleringsmidler i frøgræs 2021 kan læses her
FrøavlsINFO om sneglebekæmpelse kan læses her.
FrøavlsINFO om slåning af vejrabatter er her.
FrøavlsINFO om etablering af økolgisk frø finder du her 
FrøavlsINFO om svampemidler til frøgræs finder du her
FrøavlsINFO om bekæmpelse af flyvehavre i rajgræsser finder du her
FrøavlsINFO om status på høst 2021 finder du her

Almindelig Rajgræs    Bakkesvingel    Engrapgræs

 

Engsvingel    Hundegræs    Hvidkløver

 

Hybrid Rajgræs    Italiensk rajgræs    Rajsvingel

 

Rødsvingel    Strandsvingel    Timote