FrøavlsINFO

Viden giver bedre frøavl

Vi synes det er vigtigt, at vores avlere har adgang til så meget viden om frøavl som muligt. Derfor sender vi løbende FrøavlsINFO ud til avlerne med aktuel information, råd og vejledning om frøavl. Her kan du læse alt om såning, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, vækstregulering, svampe- og skadedyrsbekæmpelse, høst og efterårsbehandling. En del af plantebeskyttelsesmidlerne til frø er godkendt til mindre anvendelse eller off-label godkendte. Disse godkendelser kan findes på Middeldatabasens hjemmeside, og avler skal ved kontrolbesøg kunne vise, hvordan man finder frem til dem.

FrøavlsINFO tilpasses årets gang

Temaerne i FrøavlsInfo er nøje tilpasset årets gang og de forestående opgaver i marken. Det er med til at sikre, at du, som avler, er godt klædt på, fra frøet skal sås i jorden, til høsten er i hus. Som frøavler til DLF modtager du allerede nu FrøavlsINFO i de arter du har kontrakt på, med mindre andet er aftalt. Er du interesseret i at modtage nyhedsbreve om andre arter, kan du sende en mail til os her.

Find din art

På de tilhørende sider kan du finde sæsonaktuelle udgaver af FrøavlsINFO om frøgræs og hvidkløver. Siden er inddelt efter arter, med de nyeste FrøavlsINFO for hver art øverst. Du kan finde de relevante udgaver af FrøavlsINFO ved at klikke på billederne nedenfor.

FrøavlsINFO - Etablering af økologisk frøavl 2023
FrøavlsINFO - Oversigt over godkendte vækstreguleringsmidler i frøgræs 2023
FrøavlsINFO - Slåning af vejrabatter 2023
FrøavlsINFO - Marksyn af frømarker 2023
FrøavlsINFO - Marksyn af økologiske frømarker 2023
FrøavlsINFO - Afpudsning af økologisk hvidkløver 2023
FrøavlsINFO - Anvendelse af frøgræshalm med endofytter til foder 2022
FrøavlsINFO - Høst af økologisk hvidkløver 2022
FrøavlsINFO - Status på høst 2022
FrøavlsINFO - Afskærmet Kerb 400 SC udsprøjtning i frøafgrøder 2022

Almindelig Rajgræs    Bakkesvingel    Engrapgræs

 

Engsvingel    Hundegræs    Hvidkløver

 

Hybrid Rajgræs    Italiensk rajgræs    Rajsvingel

 

Rødsvingel    Strandsvingel