Græs til landbrug, sport og familieliv

DLF er en global frøvirksomhed, der forædler, producerer og afsætter frø til landbruget, privat og professionel plænegræs, frø til sukker- og foderroer samt frø til andre afgrøder.

Med en markedsandel på omkring 50 pct. i Europa og 25 pct. på verdensplan er der en god chance for, at de dyr, der leverer dine mælkeprodukter, dit lamme- og oksekød og ulden til din trøje, har fået det foder de har behov for fra vores græs. Hvis du holder af sport, har du formentlig set dit yndlingshold score på vores sportsgræs. Og hvis du bare nyder at slappe af på græsset i din have, har din plæne formentlig også startet livet som et frø i en vores græsblandinger.

Hør adm. direktør i DLF Truels Damsgaard fortælle om den strategiske udvikling af DLF som international frøkoncern. Han kommer blandt andet ind på hvad planteforædling og bioteknologi betyder for DLFs markedsadgang til frø-kunder over det meste af verden:

Som global markedsleder leverer vi græs- og kløverfrø til mere end 80 lande. DLF er et andelsselskab, der ejes af danske frøavlere. Du kan læse om vores historie her.

Forskning udvikler bedre frø

Forbrugerne verden over stiller store krav til græs: Græs til foder skal have god næringsværdi, stor robusthed og modstandskraft, høj udbytte og – for plænegræs’ vedkommende - let vedligeholdelse. Vores kunder forventer, at vi hele tiden udvikler nye og bedre frøsorter. Derfor bruger vi mange ressourcer på planteforskning og produktudvikling, både i laboratoriet og på vores forædlingsstationer verden over. Omkring elleve procent af vores 2000 medarbejdere arbejder med forskning og udvikling af nye og bedre frøsorter. Vi har planteforædlingsprogrammer verden over for at teste sorternes egenskaber, og for at finde de sorter, der trives under barske klima- og jordbundsforhold og tilfredsstiller de mest krævende og kritiske kunder i verden. Derfor bliver vores græs oftest valgt til store topevents som verdensmesterskaberne i fodbold.

Formet til fart, innovation og leveringssikkerhed

Vores forretningsstruktur sætter kunderne i centrum. Og vores kunder fortjener det bedste produkt – innovative sorter, der leveres hurtigt og effektivt. Derfor er DLF vertikalt integreret i såvel forskning og udvikling, som produktion og salg.

Vores hovedkvarter ligger i Roskilde. Foruden adskillige afdelinger i Danmark, opererer DLF i flere lande verden over: Holland, Storbritannien, Irland, Frankrig, Sverige, Tyskland, Polen, Tjekkiet, Tyrkiet, Italien, Rusland, Kina, Canada, USA, Uruguay, Argentina, Brasilien, Paraguay, Sydafrika, Australien og New Zealand.