Dyrkningsvejledninger

Dyrkningsvejledninger

Dyrkningspraksis ændrer sig i takt med, at vi får nye erfaringer fra forsøg og praktisk frøavl. Derfor opdaterer vi årligt dyrkningsvejledninger i frøarterne, så du kan optimere din frøafgrøde. Vejledningerne indeholder den nyeste viden om dyrkning af frø og grundlæggende viden om udbytter med mere. Derudover indeholder hver vejledning bagerst en dyrkningskalender. Da der med løbende sker ændringer og opdateringer i godkendelserne af de kemiske plantebeskyttelsesmidler, anbefaler vi,  at man kontrollerer godkendelser og off-label vejledningerne fra Middeldatabasen for de seneste opdateringer.
Dyrkningsvejledningerne på disse sider er opdateret i februar 2022.