Off-label og minor use vejledninger til frøafgrøderne

En off-label godkendelse eller godkendelse til mindre anvendelse (minor use) er specielle godkendelser, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, der ikke er nævnt på midlets etikette. Vi vil "linke" til de aktuelle vejledninger i de FrøavlsINFO vi udsender om de enkelte afgrøder. Hvis der er vejledninger vi ikke har omtalt i FrøavlsINFO kan de findes på middeldatabasen på dette link Middeldatabasen

Thumbs up or down