Off-label og minor use vejledninger til frøafgrøderne

En off-label godkendelse eller godkendelse til mindre anvendelse (minor use) er specielle godkendelser, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, der ikke er nævnt på midlets etikette. Vi har forsøgt at samle de aktuelle godkendelser og vejledninger i to skemaer.

Vi opdaterer denne side regelmæssigt, men da der med jævne mellemrum sker ændringer og opdateringer i godkendelserne, anbefaler vi for en god ordens skyld, at man kontrollerer off-label vejledningerne fra Middeldatabasen for de seneste opdateringer.