Alm. rajgræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for alm. rajgræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO 12 - Efterårsbehandling
FrøavlsINFO 11 - Ukrudtsbekæmpelse i renbestandsudlæg
FrøavlsINFO 10 - Udlæg i renbestand
FrøavlsINFO 9 - Høst og efterbehandling
FrøavlsINFO 8 - Bekæmpelse af svampe
FrøavlsINFO 7 - Vækstregulering
FrøavlsINFO 6 - Vanding
FrøavlsINFO 5 - Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med alm. rajgræs
FrøavlsINFO 4 - Ukrudtsbekæmpelse i frømarken
FrøavlsINFO 3 - Etablering af udlæg
FrøavlsINFO 2 - Gødskning
FrøavlsINFO 1 - Kerb
Sortsliste 2019