Alm. rajgræs

Almindelig rajgræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for alm. rajgræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO 12 - Efterårsbehandling
FrøavlsINFO 11 - Ukrudtsbekæmpelse i renbestand 
FrøavlsINFO 10 - Udlæg i renbestand
FrøavlsINFO   9 - Høst
FrøavlsINFO   8 - Svampebekæmpelse
FrøavlsINFO   7 - Vækstregulering
FrøavlsINFO   6 - Vanding
FrøavlsINFO   5 - Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd
FrøavlsINFO   4 - Ukrudtsbekæmpelse
FrøavlsINFO   3 - Etablering 
FrøavlsINFO   2 - Gødskning
FrøavlsINFO   1 - Kerb

Sortsliste 2020