Alm. rajgræs

Almindelig rajgræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for alm. rajgræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO  12 - Efterårsbehandling
FrøavlsINFO   11 - Ukrudtsbekæmpelse i renbestand
FrøavlsINFO 10 - Udlæg i renbestand
FrøavlsINFO   9 - Høst
FrøavlsINFO   8 - Svampebekæmpelse
FrøavlsINFO   7 - Vanding
FrøavlsINFO   6 - Vækstregulering & svampebekæmpelse
FrøavlsINFO   5 - Ukrudt i dæksæd
FrøavlsINFO   4 - Ukrudt
FrøavlsINFO   3 - Etablering
FrøavlsINFO   2 - Gødskning
FrøavlsINFO    1 - Kerb

Sortsliste 2023