Hybrid rajgræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for hybrid rajgræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO 8 - Ukrudtsbekæmpelse renbestand
FrøavlsINFO 7 - Udlæg i renbestand
FrøavlsINFO 6 - Høst og efterbehandling
FrøavlsINFO 5 - Vækstregulering
FrøavlsINFO 4 - Ukrudtsbekæmpelse i frømark
FrøavlsINFO 3 - Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd
FrøavlsINFO 2 - Etablering af udlæg
FrøavlsINFO 1 - Gødskning
Sortsliste 2018