Hybrid rajgræs

Hybrid rajgræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for hybrid rajgræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO  9 - Ukrudtsbekæmpelse i renbestand
FrøavlsINFO  8 - Udlæg i renbestand
FrøavlsINFO  7 - Høst
FrøavlsINFO  6 - Vækstregulering
FrøavlsINFO  5 - Vanding
FrøavlsINFO  4 - Ukrudt i dæksæd
FrøavlsINFO  3 - Ukrudt
FrøavlsINFO  2 - Gødskning
FrøavlsINFO   1 - Etablering

Sortsliste 2022