Hybrid rajgræs

Hybrid rajgræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for hybrid rajgræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO 9 - Ukrudtsbekæmpelse i renbestand
FrøavlsINFO 8 - Udlæg i renbestand 
FrøavlsINFO 7 - Høst
FrøavlsINFO 6 - Vækstregulering
FrøavlsINFO 5 - Vanding
FrøavlsINFO 4 - Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd
FrøavlsINFO 3 - Ukrudtsbekæmpelse 
FrøavlsINFO 2 - Etablering
FrøavlsINFO 1 - Gødskning

Sortsliste 2020