Ital. rajgræs

Italiensk rajgræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for ital. rajgræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO  9 - Ukrudtsbekæmpelse i renbestand
FrøavlsINFO  8 - Udlæg i renbestand
FrøavlsINFO  7 - Høst
FrøavlsINFO  6 - Vækstregulering & svampebekæmpelse
FrøavlsINFO  5 - Vanding
FrøavlsINFO  4 - Ukrudt i dæksæd
FrøavlsINFO  3 - Gødskning
FrøavlsINFO  2 - Ukrudt
FrøavlsINFO  1 - Etablering

Sortsliste 2022