Ital. rajgræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for ital. rajgræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO 8 - Ukrudtsbekæmpelse i renbestandsudlæg
FrøavlsINFO 7 - Udlæg i renbestand
FrøavlsINFO 6 - Høst og efterbehandling
FrøavlsINFO 5 - Vækstregulering og svampebehandling
FrøavlsINFO 4a - Vanding
FrøavlsINFO 4 - Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med ital. rajgræs
FrøavlsINFO 3 - Ukrudtsbekæmpelse i ital. rajgræs
FrøavlsINFO 2 - Gødskning af frømarken
FrøavlsINFO 1 - Etablering af udlæg
Sortsliste 2019