Ital. rajgræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for ital. rajgræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO 6 - Høst og efterbehandling
FrøavlsINFO 5 - Vækstregulering og svampebekæmpelse
FrøavlsINFO 4 - Ukrudtsbekæmpelse i frømark
FrøavlsINFO 3 - Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd
FrøavlsINFO 2 - Gødskning 
FrøavlsINFO 1 - Etablering af udlæg
Sortsliste 2018