Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Februar-marts nummeret af Tidsskrift for frøavl starter med en leder, hvor strategi og HR er i fokus. I markedsberetningen giver salgs- og marketingdirektør Søren Halbye informationer om 2019 høsten og behovet for udlæg i de enkelte arter, og vi tager temperaturen på frømarkedet, der tegner til endnu en god sæson. Bedriftsbesøget finder sted på Egedesgård, ved Lyderslev på Stevns. Her driver det nye bestyrelsesmedlem Lars Korsholm Hansen en moderne planteavlsbedrift. DLF og den grønne dagsorden kommer i spil, når Mette Jespersen, der står i spidsen for DLFs product management, beretter om de klima- og miljømæssige gevinster, du får sammen med DLFs produkter. Avlschef Erling Christoffersen samler op på kemisituationen og hvorfor vi har brug for nogle plantebeskyttelsesmidler til at opretholde et stort frøareal i Danmark.
Til slut kan du læse om et 25 års jubilæum i DLF, en nyansat frøkonsulent og 50 og 60 års fødselsdage. God læselyst.

Læs tidsskriftet her

  Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
  Lederen - Strategi og HR i fokus
  Bestyrelsens beretning - Markedsberetning
  Bedriftsbesøg
  Klimaet og den grønne omstilling
  Frøavl og kemi
  Nyt om navne

  Ekstra: Delegerede til DLFs generalforsamling 2020
   

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv