Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLF’s medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.

I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Denne udgave af tidsskriftet indledes med hvorledes starten af 2019 har budt på et mere brogede billede med flere usikkerhedsfaktorer end normalt.

Du kan desuden læse markedsberetningen som bl.a. byder på emner som: Travl start på efterårssæsonen, stigende mælkepriser, afsætningsvækst i plænegræs samt VM-leverandør for tredje gang i træk.

Ligeledes kan du læse om Martin Mogensen som til generalforsamlingen blev valgt som nyt bestryelsesmedlem i DLF. I denne sammenhæng finder du også dette års indstik fra generalforsamlingen med overblik over alle valgte delegerede.  

Til slut i tidsskriftet kan du læse om specialdesignede maskiner til frøavl samt gødskning og ukrudtsbekæmpelse i frømarkerne i foråret 2019. Skulle du være interesseret afholdes International frøkongres i Oregon til maj samt den Store frødag på Stevns til juni.

Desuden kan du som altid læse om jubilæer og runde fødselsdage. 

Læs tidsskriftet her.

Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
Lederen – Flere usikkerhedsfaktorer end normalt 
Markedsberetning
Bedriftsbesøg - Martin Mogensen
Indstik - generalforsamling
Specialmaskiner til frøavl
Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i frømarkerne i foråret 2019
Frøkongres i Oregon og Store Frødag på Stevns
Danespos nye kartoffelcenter i Give indviet + Nyt om navne

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv