Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLF’s medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.

I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Denne udgave af tidsskriftet indledes med hvordan opbakning fra avlerne har stor betydning for høsten 2019.

Du kan desuden læse bestyrelsens beretning fra dette års generalforsamling samt få et overblik over nøgletal og ligeledes få et indblik i regnskabsberetning.  

Til slut i tidsskriftet kan du læse referatet af debatten fra generalforsamlingen, hvor et stort antal af avlerne havde noget på hjertet samt om jubilæer og runde fødselsdage. 

Læs tidsskriftet her.


Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
Lederen – Udfordringer & sammenhold 
Bestyrelsens beretning
Overblik nøgletal
Regnskabsberetning
Referat af debatten
Nyt om navne

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv