Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.100 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Februar udgaven af Tidsskrift for Frøavl byder på en leder, hvor Truels Damsgaard fortæller om nødvendigheden og problematikkerne ved at anvende forædlingsteknikken, gen-editering. Derefter kan du læse denne udgaves bedriftsbesøg hos det nyligt indvalgte bestyrelsesmedlem, Jens Ellegaard. I bedriftsbesøget kan du læse om Jens’ tanker om eksempelvis at gå fra at være landmand til virksomhedsleder, hvor han driver virksomheden Ellegaard Göttingen Minipigs. I markedsberetningen kan du i denne udgave læse om den flotte opstart af 2020, herunder hvordan de forskellige segmenter har klaret sig indtil videre. Denne udgave byder også på et forskningsindlæg, hvor du kan læse om forsøg med forskellige blomsterblandinger og deres værdi for insekter. Yderligere kan du få et indblik i produktionsdata af græsukrudtsarten, agerrævehaler, hvor den er mest udbredt, og hvordan den skal behandles. Slutteligt kan du læse om forsøg med spotsprøjtning, som forhåbentlig bliver en stor del af fremtiden.
God Læselyst!    

Læs tidsskriftet her 
  Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
  Lederen - Gen-editering er et vigtigt værktøj
  Bedriftsbesøg på Højstrupgård
  Markedsberetning 
  Forskning fra Aarhus Universitet 
  Produktionsdata - stop udbredelsen af agerrævehaler 
  Spotsprøjtning rykker tættere på
  Nyt om navne

 

 


 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv