Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.000 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

I august-september udgaven af Tidsskrift for Frøavl kommenterer VP, John Larsen på forventningerne til den nye sæson vi går i møde. Dernæst inviteres du til at tage med på besøg hos Thomas Vestergaard i Lyne, landmand og ejer af Lyne Potatis. Er du interesseret i at høre om delegeretmødet d. 8 juni, kan du læse med på side 7. Læs desuden om, hvad du kan gøre for at trimme din frøgræsmark i efteråret, så du får et godt grundlag for næste års høst. I denne udgave af tidsskriftet kommer vi også ind på DLFs internationale position, dette med fokus på vores tilstedeværelse på det franske marked. Vi runder tidsskriftet af med at fortælle om erfaringer med præcisionsavl og rækkedyrkning.

God læselyst!

Læs tidsskriftet her:

Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:  

Leder

Bedriftsbesøg 

Delegeretmøde

Strategi for afpudsning i frømarken efterår

IHSG konference i Frankrig 

DLF i det franske marked

Præcisionslandbrug


Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv