Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.100 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

April udgaven af Tidsskrift for Frøavl byder på en leder af adm. direktør, Truels Damsgaard, som udtrykker et stigende behov for innovation og entreprenørskab i takt med, at adgangen til plantebeskyttelsesmidler indskrænkes. NordFalster Agro er én af de landbrug, som har taget præcisionslandbruget til sig, hvilket du kan læse mere om i udgavens bedriftsbesøg. Du kan yderligere læse mere om præcisionslandbrug og skadedyr og nyttedyr i hvidkløver, samt om hvordan man kan styrke sikkerheden i rapsdyrkning. Sidst kan du i udgavens strategi i frømarken, læse mere om timing af forårets aktiviteter i frømarken og vigtigheden heraf.  

Læs tidsskriftet her.

  Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:  

  Lederen
  Bedriftsbesøg
  Forskning: Skadedyr i hvidkløver
  Præcisionslandbrug
  Raps - styrk sikkerheden
  Strategi i frømarken
  Kommende frøprojekter
  Nyt om navne 

 
 
  

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv