Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.100 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

December udgaven af Tidsskrift for Frøavl byder på en leder, hvor Truels Damsgaard beretter om de sidste 10 måneders Corona-tilværelse, som har krævet stor omstillingsparathed og nye digitale kommunikationskanaler. Derefter kan man læse bestyrelsens beretning fra dette års generalforsamling af Christian Høegh Andersen, som fortæller om det forgangne år med Corona og integrationen af PGW Seeds. Derudover beretter han om betydningen af den nye klimalov, det internationale politiske landskab og en grønnere dagsorden. Regnskabsberetningen af Truels Damsgaard omhandler det flotte resultat DLF har leveret med en organisk vækst på fire procent og omsætning på 7.437 mio. kr. i regnskabsåret 2019/20. Debatten skildrer de spørgsmål, der blev stillet under generalforsamlingen af de fremmødte deltagere. I udgavens Nyt om navne kan du læse om DLF’s nye bestyrelsesmedlem, Jens Ellegaard.
God Læselyst!    

Læs tidsskriftet her 

  Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
  Lederen - Omstillingsparathed og nye kommunikationsveje 
  Bestyrelsens beretning - Et år vi sent glemmer 
  Nøgletal og regnskabsberetning 
  Referat af debatten 
  Nyt om navne 
 
 

 


 

 


Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv