Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.100 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

August udgaven af Tidsskrift for Frøavl byder på en leder af Søren Halbye, Koncerndirektør for salg og marketing, som kommenterer på de seneste tre år og den gode afsætning, vi har set. Bedriftsbesøget er i denne udgave på besøg hos MB landbrug i Nibe, hvor fætrene, Mikkel og Jeppe Jensen driver landbrug med udsigt ud over Limfjorden. Dernæst kan du læse om sommerdelegeret møde, der fandt sted i Vingsted Centeret ved Bredsted, hvor omkring 120 delegerede mødtes og hørte taler fra blandt andet bestyrelsesformand, Christian Høegh Andersen og adm. direktør, Truels Damsgaard.

Denne uges tema handler om den store klimadagsorden, hvad sker der på den politiske scene, og hvordan kan vi I DLF bidrage med løsninger. Nyt fra frøforskning handler om bestøvning af rødkløver, som er en forudsætning for at kunne avle rødkløver. Med opkøbet af Astera Seeds er krydderurten koriander blevet en del af vores frøproduktion. Koriander produceres primært i Italien og afsættes derefter hovedsageligt til det indiske marked.

Slutteligt kan du læse om kvaliteten af høsten 2020, hvor rumvægten lå i den lave ende. God læselyst!

Læs tidsskriftet her

  Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:  

  Lederen
  Bedriftsbesøg på MB Landbrug 
  Delegeretmøde i Vingsted 
  Den store klimadagsorden 
  Fokus på bestøvning i rødkløver 
  Frøavl af krydderurter 
  Kvalitet af høsten 2020
  Nyt om navne  
  
 
  

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv