Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Sæsonens første tidsskrift indledes med en leder, der beretter om en rekordafsætning i 2018/19 og at DLF ser frem til den nye sæson. Bedriftsbesøget sker denne gang på Risbyholm, hvor du kan læse om de forskellige maskiner, som Claus og Christian Clausen er indehavere af. På Sommerdelegeretmøde i Nyborg kunne de fremmødte høre om den nye ledelsesstruktur og at den er opbygget og organiseret i fire forretningsenheder i Europa, Nordamerika, Sydamerika og Oceanien. På side 8-9 kan du læse om PGG Wrightson Seeds og hvordan de har overtaget markedet i Sydamerika. René Gislum forklarer hvordan man bedst udnytter kvælstof, når han fortæller om præcisionsgødskning – og hos Jensen Seeds hører man om hvordan der ikke er plads til gadekryds i hybridspinat. DLFs formand fylder 50 år, og det kan du læse mere om på side 15, i nyt om navne. God læselyst!

Læs tidsskriftet her.

   Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
   Lederen - Godt salgsår afsluttet
   Bedriftsbesøg på Risbyholm
   Sommerdelegeretmøde i Nyborg
   PGG Wrightson Seeds - markedsleder i Sydamerika
   Nyt fra frøforskningen: Præcisionsgødskning
   Frøproduktion af hybridspinat i Jensen Seeds
   Nyt om navne - formanden runder 50 år

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv