Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

August udgaven af Tidsskrift for Frøavl byder på en leder, hvor Søren Halbye beretter om de nye udfordringer på markedet, blandt disse er Brexit og Covid-19 på dagsordenen. Bedriftsbesøget finder sted på Ørskov Agro, som er en familieejet foretagende, der har fokus på frøavl, foder og fællesskab. Sommerdelegeretmødet i DLF Amba skulle afholdes i Skotland, men grundet pandemien, må de delegerede udveksle tanker og idéer med ledelsen fra hjemmekontoret. Nyt fra frøforskningen handler i denne udgave om det 25 år lange samarbejde med GUDP og Frøafgiftsfonden, her handler det om den værdifulde viden om hvordan man bedst kan optimere frødyrkningen. I præcisionslandbrugetfortæller Peter Rasmussen om det tværfaglige samarbejde, som danner grundlag for fremtidens frøavl. DLF har fået en ny produktionsplatform i Frankrig, Jensen Seed har netop opkøbt et fransk frøfirma. BioRefine Danmark A/S er netop blevet etableret, som et samarbejde mellem DLG, Danish Agro og DLF, mere om dette på side 14. I udgavens Nyt Om Navne, kan du læse om Niels Mikkelsens afsked med DLF og en nye frøavlskonsulent.
God læselyst!

Læs tidsskriftet her

  Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
  Lederen - Blandede signaler og nye udfordringer i markedet
  Bedriftsbesøg - Frøavl, foder og fællesskab
  Sommerdelegeretmøde i DLF Amba
  Nyt fra frøforskningen
  Præcisionslandbrug
  Jensen Seed opkøber fransk frøfirma
  Klimavenlig proteinproduktion fra Græs
  Nyt om navne

 


 Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv