Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.100 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Oktober udgaven af Tidsskrift for Frøavl byder på en leder af adm. direktør, Truels Damsgaard, som beretter om indeværende år, som værende det bedste år hidtil. Denne udgaves bedriftsbesøg er forbi Holsteinborg, hvor Hans-Henrik Pedersen har været inspektør i 28 år under mottoet ”Enkelt og Effektivt”. Dernæst beretter Avlsdirektøren, Jørn Lund Kristensen om de flotte frøudbytter i 2021.

Er du interesseret i udviklingen af grønt protein, kan du læse en artikel af Christian Sig Jensen, som fortæller om produktionen af og mulighederne ved protein udviklet af græs og det nyopstartede proteinanlæg; BioRefine. Dernæst beretter Hans Christian Ambjerg, CEO Maribo Hilleshög, om mulighederne indenfor roeforretningen. Slutteligt kan du læse om den fornyede interesse for kløvergræs i kvægbruget.

God læselyst!

Læs tidsskriftet her.

  Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:  

  Lederen
  Bedriftsbesøg på Holsteinborg
  Milepæl i ukrudtsforskning 
  Flotte frøudbytter i 2021
  Græsprotein fra Biorefine er kommet godt fra start 
  Markedsudvikling og muligheder i roeforretningen
  Lokal produktion fra kløver
  Nyt om navne 

 
 
  

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv