Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Sæsonens anden tidsskrift lægger ud med en leder, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling nævnes som nogle af fokuspunkterne på årets kick off møde. Bedriftsbesøget finder denne gang sted på Vindbylund, hvor du kan læse om familien Schultz, som har leveret raps til DLF i 15 år. På side 7 kan du læse om kick off mødet, hvor 80 medarbejdere fra 19 lande deltog. På side 8-9 kan du få en forskers perspektiv på kløverhovedgnavneren; et nyt skadedyr, der gør sit indtog. På side 10 kan du læse om den store interesse for roefrø og roedyrkning ved MariboHilleshögs roetræf, hvor 120 interesserede var mødt op. På side 12-13 beretter avlsdirektøren om et flot niveau i udbytter i 2019. DLF GmbH havde jubilæum i august 2019, hvor dette blev fejret med en reception i Hannover - dette kan du læse mere om på side 14. DLFs Økonomidirektør og CFO fylder 60 år, se mere på side 15 i nyt om navne. God læselyst!

Læs tidsskriftet her

   Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
   Lederen - Et stærkt hold til årets kick off møde 
   Bedriftsbesøg på Vindbylund
   Internationalt kick off møde i Køge
   Nyt fra forskning - Kløverhovedgnaveren
   Danske roer i frøsædeskiftet
   Flot udbytteniveau i 2019
   DLF GmbH 25 års jubilæum
   Nyt om navne - Økonomidirektør og CFO fylder 60 år

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv