Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLF’s medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.

I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

I denne udgave er der fokus på besøg på Dineshøj, hvor der er gearet til fremtiden. Desuden kan du læse om høsten 2017 med dækningsbidrag og Anders Mondrup fortæller om en noget broget høst. Der er desuden fokus på benchmark og hvordan du kan optimere din høst. Tidsskriftet indeholder endvidere en artikel om vinterraps og hvordan droner anvendes i planteforædlingen. Du kan også læse om DLF's deltagelse til VM i Rusland. Til slut i Tidsskriftet kan du som altid læse om vores dedikerede medarbejderes jubilæer samt rundefødselsdage.      

Nyeste udgave af Tidsskrift for Frøavl

I denne udgave af Tidsskrift for Frøavl kan du blandt andet læse:

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv her