Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Sæsonens tredje tidsskrift starter som vanen tro med en leder, hvor fokus er på klimadagsordenen. Her nævnes græssets fantastiske evne til at omdanne CO₂, hvor græs og roer er helt i top med hensyn til biomasseproduktion. Bestyrelsens beretning meddeler om et forrygende år for DLF, hvor DLFs klimaløsninger kommer i spil. I beretningen kan du også læse om hvordan Brexit vil påvirke det europæiske sortslisteprogram. På side 18 kan du se et overblik i nøgletal. Regnskabsberetningen har positive toner, og det samme har referatet af debatten til generalforsamlingen i Nyborg. Nyt om Navne kan i denne omgang fortælle om at Morgen Worre-Jensen takkede af i DLF AmbAs bestyrelse efter 21 år – og i den anledningen træder Lars Korsholm Hansen til. Økonomidirektør Morten Andersen fyldte 60 år og blev i den forbindelse hædret ved generalforsamlingen med en flot buket. Alt dette og mere til -  god læselyst!

Læs tidsskriftet her

   Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
   Lederen - Klimadagsordenen er græsgrøn
   Bestyrelsens beretning - Et forrygende år for DLF
   Overblik Nøgletal
   Regnskabsberetningen
   Referat af debatten
   Nyt om navne - Nyt bestyrelsesmedlem
   

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv