Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.100 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

I februar-marts udgaven af Tidsskrift for Frøavl kommenterer direktør, Søren Halbye på vores voksende position på det internationale marked. Derefter præsenteres markedssituationen, som efter tørke og Corona nu er tilbage på et mere normalt niveau i Europa. Dernæst kan der læses om et nystiftet Sydbornholmsk Markfællesskab. Ydermere kan du læse seneste nyt om reformeringen af frøavlskontrakten samt spinatfrøs stærke forankring på det danske marked. Vi runder tidsskriftet af med at fortælle om de gode erfaringer Guldborgsund Agro har haft med investeringen i et nyudviklet rækkesprøjtningskoncept. Afslutningsvist kan du læse om den nye hvidkløver-stjerne, Brianna, som har vundet stor popularitet hos både frøavlere og mælkeproducenter. Desuden kan du orientere dig om kommende runde fødselsdage.

God læselyst!

Læs tidsskriftet her:


Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:  

Leder

Markedsberetning

Bedriftsbesøg

Kontraktbetingelser

Havefrø

Præcisionslandbrug og nyt om navne

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv