Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

April maj udgaven af Tidsskrift for frøavl byder på en leder, hvor den frygtede corona-pandemi er i fokus. Bedriftsbesøget finder sted på Holmgård Planteavl, hvor Poul Due har drevet hans landbrug i 40 år, som i dag er et rent planteavlsbrug med korn, raps, kartofler og græsfrø. På side 7 får du et indblik i præcisionslandbrug, hvor en frøavler har prøvet kræfter med en hjemmebygget rækkesprøjte. I strategi i frømarken, byder avlschef Erling Christoffersen på en spændende beretning om høje udbytter og korrekt vækstregulering, i strategi i frømarken. I denne udgaves TEMA sektion, kan du læse om kommunikationschef Stig Oddershedes tur i New Zealand, hvor han nåede at få et indtryk i, hvordan newzealandske landmænd griber græsset an, inden corona-pandemien slog til. Til slut kan du læse om den nye direktør i MariboHilleshög og intet mindre end to 50-års fødselarer. God læselyst!

Læs tidsskriftet her

  Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
  Lederen - Corona-pandemien har konsekvenser for DLF
  Bedriftsbesøg - Holmgård Planteavl
  Strategi i frømarken
  TEMA: PGG Wrightson Seeds i New Zealand
  Nyt om navne

 
   

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv