Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLF’s medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Juni/juli udgaven af tidsskriftet indledes med en leder, der fokuserer på en ny ledelsesstruktur, som skal kunne håndtere opgaven oven på den betydelige vækst, som DLF har gennemgået. Bedriftsbesøget er denne gang taget til Blegholm, hvor arbejdsmoralen hos familien Jensen er høj. Du kan også læse om det stærke felt vinterrapssorter, som DLF kan tilbyde - fra nogle af Europas bedste forædlere. Tørken ramte det danske græs i 2018, men ikke så hårdt som frygtet, dette kan du læse mere om, samt se en analyse af dækningsbidraget. Købet af PGG Wrightson Seeds bliver belyst på side 10 og på side 12 kan du læse om DLF's tur til Oregon, hvor en international frøkonference blev afholdt.
God læselyst!

Læs tidsskriftet her.

   Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
   Lederen - Ny struktur skal sikre stærk ledelse og overblik
   Bedriftsbesøg - På Blegholm er de ikke blege for at arbejde!
   Vinterrapsprogram høst 2020
   Tema: Udbytter og dækningsbidrag for høst 2018
   PGG Wrightson Seeds - Nyt selskab i DLF-koncernen
   Frøavl i Oregon - IHSG konference
   Nyt om navne

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv