Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.100 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

I oktober-november udgaven af Tidsskrift for Frøavl kommenterer CEO Truels Damsgaard i lederen  på DLFs virksomhedsudvikling. Derefter præsenterer vi prognosen for frøhøsten 2022, som har vist flotte udbytter. DLF Beet Seed bliver ved med at gøre sig til kende i ind- og udland med både nyt navn og lanceringen af Sonic VYtech, som du kan lære mere om i tidsskriftet.
Dernæst bringer vi en artikel om, hvordan tørken har påvirket grovfoderproduktionen og hvilke planter der klarer strabadserne bedst.
I en anden artikel belyser vi spørgsmålet om bekæmpelse af skadedyr med nyttedyr i planteproduktionen, og hvilken effekt især snyltehvepse har på skadedyrene. Ydermere kan du læse om Hjortholm Gods på Langeland, hvor Christian Ahlefeldt-Laurvig er i gang med at overtage bedriften. Han dyrker frøafgrøderne hvidkløver, rødsvingel og spinat. Afslutningsvis kan du læse om mærkedage blandt DLFs medarbejdere og om vagtskifte i DLFs topledelse.

God læselyst!

Læs tidsskriftet her:

  

 

Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:  

Leder

Frøhøsten i ind- og udland 

Sukkerroer 

Forskning og udvikling

Biologisk insektbekæmpelse 

Driftsbesøg 

Nyt om navne 

Avlermøder 


Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv