Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLF’s medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

April/maj udgaven af tidsskriftet indledes med en leder, der peger på nogle af de løsninger, DLF kan levere til klimaforbedringer.
Bedriftsbesøget er taget til Sydsjælland til en familie, hvor der har været dyrket frø til DLF i 100 år. Ligeledes kan du læse om hvilke konsekvenser, det har for dansk frøs konkurrenevne, når adgangen til nogle af de mest nødvendige plantebeskyttelsesmidler kommer under pres.
Under temaet "Strategi i frømarken" får vi gode råd til hvordan afgrøderne skal vækstreguleres for at opnå det bedste udbytte.
Fra forskningens verden får du en gennemgang af lucernes muligheder til proteinproduktion, og du får også indblik i hvordan produktionen af roefrø foregår. 
Endelig kan du læse om en nyt specialdesignet frøomrører, der kan være med til at sikre kvaliteten på frøtørreriet.
Til slut er der en lille historie om Copenhill - skibakken på Amager, der er beklædt med græs fra DLF.  
God læselyst!

Læs tidsskriftet her.

   Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
   Lederen - DLF har løsninger til klimaforbedringer
   Bedriftsbesøg_Sådan bliver man frøavler til DLF
   Forbud mod Reglone er en uppercut til dansk frøavl
   Vækstregulering er en forudsætning for et højt udbytte
   Lucerne – ny protein på nye produktionsformer
   Dyrkning af roefrø sker på stiklinger
   Frøomrører kan kvalitetssikre frølageret
   Grønt på toppen –Copenhill
   Nyt om navne

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv