Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLFs medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.
I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

Seneste udgave af Tidsskrift for Frøavl

Juni udgaven af Tidsskrift for frøavl byder på en leder, hvor der er fokus på forretningsgrundlaget i DLF og hvordan dette er intakt, på trods af pandemien. Bedriftsbesøget finder sted på Brandelevgaard, hvor familien Feldthusen har drevet landbrug med frøavl i højsædet i flere generationer. Der er to nye udgaver af værd at vide om frøtørirng- og tærskning, hvilket du kan læse mere om på side syv. Det første tema omhandler udbytter og dækningsbidrag for høst 2019, efterfulgt af de nye rapssorter som DLF er klar med i 2021. I udgavens andet tema, kommer Christian S. Jensen nærmere ind på synergien i forædlingsarbejdet. Du kan også læse om hvordan to DLF-forædlere lander på top-20 liste over i et europæisk fagmasin. Til slut kan du læse nærmere om præcision om frøavl og hvordan man bruger droner som værktøj, og ikke mindst nyt om navne. God læselyst.

Læs tidsskriftet her

  Artikler i denne udgave af Tidsskrift for Frøavl:
  Lederen - En anderledes og indholdsrig sæson
  Bedriftsbesøg - Dygtig frøavler på god frøjord
  Værd at vide - nye udgaver
  Tema 1: Udbytter og dækningsbidrag for høst 2019
  Rapssorter til 2021
  Tema 2: Synergier i forædlingsarbejdet
  Præcision i frøavl / Nyt om navne

 
   

 

 

Ønsker du at læse tidligere udgivet udgaver af Tidsskrift for Frøavl, finder du dem i vores arkiv