Frøtørring

Aktuelt: Sådan måler du vandprocent

Du kan selv måle vandprocenten i frøet ved hjælp af en bageovn og en vægt. Afhængig af om man råder over en vægt, der kan veje med 1 grams eller 10 grams nøjagtighed, skal der vejes en prøve af på 100 eller 1000 gram. Frøet hældes i en stanniol-bakke og sættes ind i ovnen i 60 minutter ved 120-130°C. Prøven vejes umiddelbart efter, at den er taget ud af ovnen, så vandprocenten kan beregnes.
Eksempel: Indvejet vægt: 1000 g
Vægt efter tørring:  830 g
1000 g – 830 g = 170 g
170 g x 100 /1000 g = 17 pct. vand 
 
Læs mere om korrekt efterbehandling i FrøavlsINFO - Efterbehandling

I frøavl er en god tørring og efterbehandling en forudsætning for frembringelse af et kvalitets-produkt. Derfor har vi udarbejdet en publikation, hvor du kan læse alt hvad der er værd at vide om frøtørring.