Bliv klogere på renseopgørelsen

Når et frøparti er renset og analyseret, bliver renvaren omregnet til normalkvalitet, der er grundlaget for afregningen. Renseopgørelsen indeholder mange oplysninger om frøets kvalitet. Derfor vi lavet en guide med nogle uddybende forklaringer på fagudtrykkene. Her kan du også se EU´s normer for certificeret frø samt tabeller over, hvilke ukrudtsarter der er problematiske i de enkelte frøarter. Læs forklaringen til renseopgørelsen her

Søger du mere detaljeret viden om betingelser og normer for certificering, avlsbestemmelser, avls- og partikontrol, prøvetagning mm. kan du finde det på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.  

Renseopgørelse