Efterafgrøder  god efterafgrøde, landbrug, vækstsæson,

En veletableret efterafgrøde er i stand til at optage overskydende kvælstof og ”gemme” det til næste vækstsæson. Derfor er der penge at hente i en god efterafgrøde, og samtidig nedsættes risikoen for tab af kvælstof til omgivelserne.

Efterafgrøder skal vælges efter jordtype, sædskifte og ønsket effekt. 

Find din efterafgrøde her:

Du finder vores konventionelle sortiment på efterafgrøder her: 

 

Du finder vores økologiske sortiment på efterafgrøder her:

Kontakt DLF for yderligere information.

Frivillige efterafgrøder/grøngødning.  

Læs mere her  

Jo bedre efterafgrøden etableres, jo større effekt har den. Især spiller tidlig såning en stor rolle og desuden er det vigtigt at frøet placeres i korrekt dybde, så det får god mulighed for at spire frem

Følg os på Facebook og få brugbar viden til optimering af din græs- og grovfoderproduktion: