Efterafgrøder  

En veletableret efterafgrøde er i stand til at optage overskydende kvælstof og ”gemme” det til næste vækstsæson. Derfor er der penge at hente i en god efterafgrøde, og samtidig nedsættes risikoen for tab af kvælstof til omgivelserne.

Efterafgrøder skal vælges efter jordtype, sædskifte og ønsket effekt. 

Find din efterafgrøde her:

Kontakt DLF for yderligere information. 

Efterafgrøder i majs og korn
Afgrøder Sort/indhold Kg udsæd pr. ha Pakningsstørrelse, kg
Græsser      
Alm. rajgræs, sildig plænetype til korn TROYA 8-10 10
Alm. rajgræs, sildig fodertype til majs JUMBO 8-10 10
Hundegræs, middeltidlig til majs AMBA 6-8 10
Strandsvingel, sildig fodertype KORA 6-8 10
Rødsvingel, fin plænetype til korn ROSETTI 1 8-10 10
Rødsvingel, plænetype til korn MAXIMA 8-10 10
Græsblanding til efterafgrøde 100% alm. rajgræs (2-3 sildige sorter) 8-10 10
Efterafgrøde i majs 90% alm. rajgræs, 10% hundegræs 8-10 10
Efterafgrøde i majs max. 1,7 De/ha 91% alm. rajgræs, 9% cikorie 6-8 10
Korsblomstrende      
Gul sennep, nematoderesistent BRACO 8-10 15
Gul sennep VALIANT 8-10 15
Olieræddike, nematoderesistent ARENA 10-12 15
Olieræddike, nematoderesistent, kat.2 ARENA/MERCATOR 10-12 15
Olieræddike, multiresistent, kartofler VALENCIA 10-12 15
Olieræddike, ingen resistens RUFUS 10-12 15
Foderradis STRUCTURATOR 12-15 15
MFO-efterafgrøder      
MFO 90/10 90% Olieræddike og 10% honningurt 10-12 15
MFO 75/25 75% Olieræddike og 25% gul sennep 10-12 15
MFO Radis Olieræddike, honningurt, STRUCTURATOR 10-12 15
Øvrige efterafgrøder      
Honningurt* ANGELIA 10-12 2/10
Boghvede* HAJNALKA 80-100 2/10
Cikorie** SPARDONA 8-10 2
Purhavre PARTEX 40-60 15
Solsikke* Standard-blanding 10-15 2
Bælgplanter      
Fodervikke* JOSE 90-120 15
Markært PINOCHIO 175-200 15
Alexandrierkløver WINNER 15-20 25
Frivillige efterafgrøder/grøngødning      
MultiMax

Olieræddike, STRUCTURATOR,
fodervikke, alexandrinerkløver,
honningurt, boghvede, purhavre, solsikke

20-25 15
MultiMax øko***

Olieræddike, STRUCTURATOR,
fodervikke, alexandrinerkløver,
honningurt, boghvede, purhavre, solsikke

20-25 15
ØkoMax*** Alm. rajgræs, jordkløver, hvidkløver, humlesneglebælg 10-14 15
OptiMax

Ærter, fodervikke, alexandriner-
kløver, honningurt, boghvede

35-45 15
N-Max Olieræddike, fodervikke 35-45 15

* Kan skaffes til økologer
** Flerårige
*** Økologisk frø anvendes, hvis det er tilgængeligt. 

Frivillige efterafgrøder/grøngødning.  Læs mere her  

Jo bedre efterafgrøden etableres, jo større effekt har den. Især spiller tidlig såning en stor rolle og desuden er det vigtigt at frøet placeres i korrekt dybde, så det får god mulighed for at spire frem

Læs om erfaringerne med efterafgrøder i praksis her.