Øg din selvforsyning

Med den rette slætstrategi er det muligt at producere letfordøjeligt græs, der kan øge din selvforsyning. Målet er en fordøjelighed af organisk stof (FK. Org. Stof) omkring 78 – 80.

Forsøg med Blanding 45 og 35 har vist en række klare fordele ved et tidligt 1. slæt:

  • Højere proteinindhold i 1. slæt
  • Hurtigere genvækst
  • Større andel af hvidkløver

Et tidligt 1. slæt betyder i praksis, at du skal tage slæt, når de tidligste græsser er ved begyndende skridning. Normalt bliver blandingerne klar i følgende rækkefølge (se også figurene):

  • ForageMax 49 og 50 - med strandsvingel PLUS FOJTAN og strandsvingel TOWER
  • ForageMax 44, 45, 47 og 46 - med rajsvingel HOSTYN
  • ForageMax 40 og 41 – med Strandsvingel PLUS  - HIPAST eller FOJTAN
  • ForageMax 35 - med alm. rajgræs -  ABOSAN 1, OVAMBO 1 og BOVINI

Se udvikling i FK. Organiskstof op til 1. slæt 2018 i henholdsvis hvid- og rødkløverblandinger:

Hvidkløverblandinger

 

Rødkløverblandinger