GrassLopata

CALVANO 1

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Topsort fra DLF - Middeltidlig, diploid

Calvano 1 - Topsort fra DLF

Calvano 1 er udpeget som Topsort på grund af højt udbytte og høj fordøjelighed af cellevægge, FK NDF

Udbyttet er højt

Calvano 1 er diploid, middeltidlig og med et meget højt udbytte under danske forhold - henholdsvis 3 og 7 % over måleblandingen i 1. or 2. brugsår.

Foderværdi i top

I DLF´s analyser viser Calvano 1 højere fordøjelighed af NDF og organisk stof. Dette bliver bekræftet i Landsforsøgene. Sammen med et middel indhold af sukker giver det en samlet høj foderværdi.

God rustresistens

Calvano 1 får karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis Holland og England.

Topsort fra DLF

Topsorter fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof.

FK-NDF er en af de parametre, der betyder mest for foderoptagelse og mælkeydelse – derfor er høj FK-NDF betingelsen for at en sort kan kaldes topsort fra DLF og markeres med et mælkeglas.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
  • Meget højt udbytte af energi
  • Højt indhold og fordøjelighed af NDF
  • Høj foderværdi
  • Fremragende rustresistens

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig