GrassLopata

FOXTROT

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Sød som en tetraploid -

Kvalitet giver mere mælk

Foxtrot har et meget højt indhold af vandopløselige kulhydrater. Sammen med det høje udbytte af tørstof  giver det et stort udbytte af sukker/energi pr. ha som igen betyder stor foderoptagelse, høj produktion af mælk eller kød samt nedsat mængde kvælstof, der passerer uudnyttet gennem koen

Højt udbytte

Foxtrot har i engelske forsøg givet et meget højt udbytte under såvel simuleret afgræsning som slæt, hvor sorten er den højestydende sene diploide sort.

God til afgræsning

Udbyttet i Danmark er også højt, især under slæt, og kvaliteten er ligeledes god. Foxtrot er så tæt, at der ikke levnes meget plads til enårig rapgræs i marken – altså en rigtig afgræsningssort.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
  • Højt udbytte både under slæt og afgræsning
  • Højt indhold af sukker
  • Tæt vækst
  • God persistens

Tidlighedsgruppe: Sildig