GrassLopata

KENTAUR

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Mange foderenheder ved slæt og afgræsning - Foderværdi helt i top

Bedste sort i forsøgene

Kentaur har deltaget i Landsforsøgene 2004-06 og blev den højestydende blandt de 9 afprøvede middeltidlige sorter af almindelig rajgræs. Gennemsnitligt 5 % flere foderenheder end måleblandingen - 3 % i forsøg med afgræsning og hele 7 % under slæt.

Kvaliteten i top

I afgræsningsforsøgene gik der 1,14 kg tørstof til en foderenhed medens det under slætforhold blev til 1,28. I begge tilfælde på niveau med måleblandingen. Mængden af vraggræs under afgræsning er lille.

Resistent overfor rust

Kentaur havde i forsøgene en lav modtagelighed for rust - 4 % eller under halvdelen af de mest modtagelige sorter.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Ground cover
  • Mange foderenheder pr. ha
  • Meget høj foderværdi
  • God resitens overfor rust
  • God smagbarhed

Tidlighedsgruppe: Sildig

Meget højt udbytte

Fht., Ae/ha. Sortsafprøvningen i Danmark 2004-06

- og høj foderværdi

Kg tørstof/fe. Sortsafprøvningen i Danmark 2004-06