GrassLopata

MAURICE

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Meget tæt og sildig - Topsort fra DLF

En særlig sort

Maurice hører til blandt de aller-sildigste sorter i den sene gruppe. Samtidig har Maurice i flere forsøg vist tæthed på højde med diploide sorter. Det er usædvanligt for en tetraploid, men gør sorten særdeles velegnet til afgræsning.

Anbefalet i England

I England/Wales har Maurice vist meget god tæthed, vinterfasthed og generel sygdomsresistens. Maurice anbefales her til afgræsningsmarker med nogen varighed og fremhæves for sin gode tæthed – ground cover.

Danmark: God til afgræsning

Maurice er optaget på den danske sortsliste og har i slætforsøgene leveret et højt udbytte af foderenheder. Starten på væksten om foråret er forholdsvis sen, og det samme er tidspunktet for skridning. I afgræsningsforsøgene er det vist, at Maurice har gode egenskaber i form af højt udbytte, lille mængde vraggræs, god rustresistens og passende konkurrenceevne overfor kløver. 

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Ground cover
Egnethed til afgræsning
Tæthed
  • Meget sen skridning
  • Tæt som en diploid sort
  • Særdeles velegnet til afgræsning
  • God rustresistens

Tidlighedsgruppe: Sildig