GrassLopata

BRIANNA

Trifolium repens

Hvidkløver

Ekstra storbladet - sikrer en god balance mellem græs og kløver 

Højt udbytte under slæt

Brianna er en ny type hvidkløver med ekstra store blade. Den er udvalgt for dens oprette vækst og evne til at konkurrere med højtvoksende græsser i blandinger. Brianna kan derfor med fordel indgå i slætblandinger, hvor den er med til at sikre kløverandelen i marken.

God foderkvalitet

Brianna har vist et højt proteinudbytte og fordøjelighed i landsforsøgene.

Udvalgt specielt til slæt

Brianna har stor konkurrencevne i græsmarken og anbefales til blandinger, der anvendes til slæt eller til kombineret slæt og afgræsning.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Egnethed til blandinger
Protein indhold
  • Ekstra storbladet
  • Højt proteinindhold og fordøjelighed
  • Stor konkurrenceevne
  • Egnet i blandinger til slæt