GrassLopata

MILAGRO

Trifolium repens

White clover

Stærk partner i blanding med græs - Til slæt - og afgræsning

Skabt til stor produktion

Milagro er en storbladet sort af hvidkløver, udvalgt for sin evne til at gro sammen med højt voksende græsser i blandinger.

Høj foderværdi

Milagro har en kraftig og tidlig forårsvækst, god tolerance overfor Sclerotinia og et lavt indhold af blåsyre - en fordel for foderværdien.

Udbytte helt i top

Milagro har vist sin evne til at producere store mængder foder under såvel slæt som afgræsning.

Især egnet til slæt

Milagro har høj persistens og er anbefalet til blandinger, der bruges til slæt eller kombineret slæt og afgræsning.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Egnethed til blandinger
Protein indhold
  • Meget højt udbytte af foderenheder
  • God tolerance overfor Sclerotinia
  • Konkurrerer godt med græsserne i blandinger
  • Persistent

Bladstørrelse: Stor