GrassLopata

STORM

Lolium x boucheanum

Hybrid ryegrass

Når udbytte og kvalitet går hånd i hånd - Topsort fra DLF

Ny generation

Storm repræsenterer en ny generation af hybridrajgræs. Målet har været at skabe sorter, der kombinerer det velkendte høje udbytte med bedre afgræsningsegenskaber. Det er lykkedes med Storm. Udbyttet af Storm er højt, målt i afgrødeenheder, det gælder såvel 1. som 2. brugsår.

Tidlig vækststart – sen skridning

En af de store fordele ved Storm er, at udnyttelsesperioden før skridning er lang. Dette skyldes tidlig vækststart om foråret kombineret med forholdsvis sen skridning. Blandt andet derfor er Storm anvendelig til både slæt og afgræsning.

Som almindelig rajgræs

Storm har altså udbytte som en hybridrajgræs, men egenskaber som almindelig rajgræs, f.eks. med hensyn til tæthed og persistens. Dette har medført, at Storm som den første sort af hybridrajgræs er anbefalet på linie med middeltidlig almindelig rajgræs i England.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
Tæthed
  • Fleksibel udnyttelse
  • Stort udbytte om foråret
  • God til afgræsning
  • Høj foderkvalitet

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

productGrassSmall