GrassLopata

CRENO

Medicago sativa

Alfalfa/Lucerne

Leverer protein, struktur - og mælk

Til slæt

Lucerne Creno er velegnet til slæt (hø, ensilage (gerne wrappet) eller tørret grønt). Creno yder et højt udbytte af tørstof og har god holdbarhed. 3 eller endog 4 brugsår er ikke usædvanligt.

Enkel dyrkning

Lucerne trives bedst på veldrænet, dybmuldet jord hvor den med sit dybe rodnet er i stand til at hente vand og næring langt nede i jorden. Lucerne er følsom overfor tung trafik og udbyttet falder meget ved mere end 3-4 slæt pr. år. Lucerne er en fortræffelig forfrugt.

Godt foder

Lucerne er kendt som et godt foderemne til kvæg på grund af det høje indhold af protein og andre næringsstoffer, bl.a. carotener. Lucerne har høj nedbrydnings- og passagehastighed af NDF i vommen, hvor også partikelnedbrydningen foregår hurtigt. Det giver høj foderoptagelse og mælkeydelse. Smagbarheden er god, så køerne æder gerne lucerne.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Vinterfasthed
Fordøjelighed
Protein indhold
Resistens mod nematoder
Standfasthed
Verticillium resistens
Dormancy group
  • Højt udbytte af tørstof og foderenheder
  • Meget tørketolerant
  • Godt grovfoder til kvæg
  • Meget høj persistens