HYKOR

Festulolium

Festulolium

Stresstolerance ud over det sædvanlige - En sort, der tåler det meste

Strandsvingel PLUS

Hykor er en krydsning mellem strandsvingel og italiensk rajgræs. Sorten har meget højt udbyttepotentiale kombineret med persistens, tørkeresistens og tolerance overfor høj vandstand. Rajsvingel Hykor øger persistensen i blandingen på grund af det dybere rodsystem og tolerance overfor tørke. Samtidig kan Hykor anvendes på områder, der lejlighedsvis oversvømmes.

Kvalitet og persistens

Hykor skal finde anvendelse i blandinger til ensilering sammen med for eksempel tidlig eller middeltidlig almindelig rajgræs, hybrid rajgræs samt hvid- og rødkløver. Fordelingen af væksten over sæsonen er mere jævn sammenlignet med almindelig rajgræs. Hykor har meget tidlig forårsvækst samt høj produktion i sensommeren. Samtidig er Hykor meget vinterfast.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
Egnethed til blandinger
Tæthed
Fordøjelighed
  • Type strandsvingel
  • Meget tidlig forårsvækst
  • Meget persistent
  • Meget højt udbytte

Tidlighedsgruppe: Tidlig

Hykor yder langt mere end almindelig rajgræs - især i 2. og 3. år

Forholdstal, AE/ha. Landsforsøg, Danmark, 2002-2004