GrassLopata

ForageMax 26

Afgræsning

Til fugtige jordbundsforhold

Afgræsning på permanente græsarealer

Beskrivelse

ForageMax 26 har en meget bred og slidstærk sammensætning og anvendes primært til afgræsning på varige arealer under fugtige forhold.

Den moderate iblanding af diploid alm. rajgræs sikrer et godt konkurrenceforhold mellem rajgræs og de mere varige og mindre aggressi­ve græsarter.

Under meget våde forhold bliver alm. rajgræs ødelagt, og produktionen erstattes delvist af timote, rapgræs og engsvingel.

Blandingen kan tåle kortvarige over­svømmelser.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 21%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, sildig
Timoté
Engsvingel
Rødsvingel
Engrapgræs
  • Til permanente græsmarker under fugtige jordbundsforhold
  • Sildig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand