GrassLopata

ForageMax 33

Slæt og afgræsning

Rajgræs uden kløver

Middeltidlig blanding til slæt og afgræsning

Beskrivelse

ForageMax 33 er udelukkende sammensat af middeltidlige og sildige sorter af almindelig rajgræs. Blandingen er velegnet på almindelig agerjord i god gødningstilstand, der ikke er vandlidende. Den passer bedst i 2-3-årige græsmarker.

40 pct. af frø­mængden er tetraploid, og blandingen er velegnet til en kombineret udnyttelsesform, hvor der skiftes mellem slæt og afgræsning.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 0%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Udbytte
  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Uden kløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand