GrassLopata

ForageMax 33

Slæt og afgræsning

Rajgræs uden kløver

Middeltidlig blanding til slæt og afgræsning

Beskrivelse

ForageMax 33 er udelukkende sammensat af middeltidlige og sildige sorter af almindelig rajgræs.

40 pct. af frø­mængden er tetraploid og blandingen er velegnet til en kombineret udnyttelsesform, hvor der skiftes mellem slæt og afgræsning.

Anvendelse

ForageMax 33 er velegnedt på almindelig god agerjord, der ikke er vandlidende, og er i god gødningstilstand. Blandingen passer bedst i 2-3-årige græsmarker, hvor varigheden er afhængig af benyttelse og N-gødskning.

Generelt bør alm. rajgræs skånes om efteråret. Der bør ikke tilføres større mængder kvælstof efter 15. august og græshøjden bør ikke være over 6-8 cm i begyndelsen af november. Afgræsning om efteråret med ungkreaturer er mere skånsom end afgræsning med højtydende mal­kekøer, der igen er en mere skånsom benyttelse end slæt.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Uden kløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger