GrassLopata

ForageMax Tetratop

Slæt og afgræsning

Hybridrajgræs og alm. rajgræs uden kløver

Hybridrajgræs Storm hæver udbyttet 

Beskrivelse

ForageMax Tetratop er en blanding med  20 % hybridrajgræs Tetratop sammen med en stor andel middeltidlig alm. rajgræs og en mindre andel sildig alm. rajgræs. Hybridrajgræs Tetratop, er en krydsning mellem alm. rajgræs og ital. rajgræs, som ligger mere over mod genetikken fra rajgræs. Det gør, at den har en tættere vækst og større holdbarhed end ital. rajgræs, samt et større udbytte først på sæsonen sammenlignet med alm. rajgræs. 

ForageMax Tetratop kan bruges både på agerjord og engjord, hvor den giver et stort udbytte af en høj foderkvalitet. Blandingen passer bedst i 2-3-årige græsmarker, hvor varigheden er afhængig af benyttelse og N-gødskning. 

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 0% 

Masterline
  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig græsblanding uden kløver
  • Med hybridrajgræs TETRATOP og alm. rajgræs
  • Udsædsmængde: 22-26 kg/ha i dæksæd, 26-31 kg/ha i renbestand
% indhold Art Type Sort
20 Hybrid rajgræs Alm. rajgræs STORM
30 Almindelig rajgræs Middeltidlig D CALVANO 1
20 Almindelig rajgræs Middeltidlig T DIWAN 1
30 Almindelig rajgræs Sildig D HUMBI 1