GrassLopata

ForageMax 33 Storm

Slæt og afgræsning

Rajgræs uden kløver

Hybridrajgræs Storm hæver udbyttet

Beskrivelse

ForageMax 33 Storm er en variant af ForageMax 33, hvor 20 % af det middeltidlige almindelige rajgræs er erstattet af hybridrajgræs Storm.

Det sætter turbo på blandingen med et ekstra højt udbytte i 1. slæt. 40 pct. af frø­mængden er tetraploid.

Blandingen er velegnet til en kombineret udnyttelsesform, hvor der skiftes mellem slæt og afgræsning.

Anvendelse

ForageMax 33 Storm er velegnedt på almindelig god agerjord, der ikke er vandlidende, og er i god gødningstilstand. Blandingen passer bedst i 2-3-årige græsmarker, hvor varigheden er afhængig af benyttelse og N-gødskning.

Generelt bør alm. rajgræs skånes om efteråret. Der bør ikke tilføres større mængder kvælstof efter 15. august og græshøjden bør ikke være over 6-8 cm i begyndelsen af november. Afgræsning om efteråret med ungkreaturer er mere skånsom end afgræsning med højtydende mal­kekøer, som dog er en mere skånsom benyttelse end slæt.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hybridrajgræs STORM og uden kløver
  • Udsædsmængde: 22-26 kg/ha i dæksæd, 26-31 kg/ha i renbestand
% indhold Art Type Sort
20 Hybrid rajgræs Alm. rajgræs STORM
30 Almindelig rajgræs Middeltidlig D CALVANO 1
20 Almindelig rajgræs Middeltidlig T DIWAN 1
30 Almindelig rajgræs Sildig D HUMBI 1

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger