GrassLopata

ForageMax 35

Slæt og afgræsning

Hvidkløver + almindelig rajgræs

Især til slæt, høj foderværdi

Beskrivelse

ForageMax 35 er sammensat af middeltidlig og sildig diploid rajgræs samt hvidkløver.

Blandingen er dermed en hvidkløverholdig variant af ForageMax 33 og egner sig primært til slæt eller hvor der veksles mellem slæt og afgræsning.

Kombinationen af almindelig rajgræs og hvidkløver giver mulighed for at lave ensilage med meget høj foderværdi.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger