GrassLopata

ForageMax 35

Slæt og afgræsning

Hvidkløver og almindelig rajgræs

Især til slæt, høj foderværdi

Beskrivelse

ForageMax 35 indeholder middeltidlig og sildig diploid rajgræs sammen med middeltidlig tetraploid rajgræs og hvidkløver. Kombinationen af almindelig rajgræs og hvidkløver giver mulighed for at lave ensilage med meget høj foderværdi. 

Med den nye ekstra storbladet hvidkløver BRIANNA sikres en god balance mellem græs og kløver i marken, og dermed sikres proteinudbyttet også.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 34%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med hvidkløver
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand