GrassLopata

ForageMax 41 Robust Hvid

Slæt og afgræsning

Til slæt og afgræsning

med strandsvingel PLUS

Beskrivelse

ForageMax 41 Robust Hvid indeholder ud over almindelig rajgræs og hvidkløver også strandsvingel PLUS. Blandingen er primært til afgræsning, men kan også anvendes til slæt.

Den egner sig til alle jordtyper, også humusjord og let sandjord, da den indeholder strandsvingel PLUS, som er en meget persistent strandsvingel med kvaliteter fra rajgræs.

Anvendelse

ForageMax 41 Robust Hvid anvendes i foderplaner med op til 50 % kløvergræs med 4-5 slæt pr. år (slæt hver 4. uge).

ForageMax Robust Hvid er også velegnet til afgræsning, blandt andet fordi den indeholder velsmagende tetraploid alm. rajgræs, der udmærker sig ved et højt udbytte og en god rustresistens.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 34%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Almindelig rajgræs, sildig
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til slæt og afgræsning på arealer i omdrift
  • Middeltidlig
  • Med strandsvingel PLUS og hvidkløver
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand