GrassLopata

ForageMax 45

Slæt

Rødkløver, rajgræs PLUS og alm. rajgræs

Tidlig slætblanding med stort potentiale

Beskrivelse

ForageMax 45 er en tidlig, stråstiv blanding sammensat af diploid middeltidlig alm. rajgræs, rajgræs PLUS, samt hvid- og rødkløver. Under uvandede forhold er indholdet af Rajgræs PLUS med til at sikre op til 60 % af årets græsproduktion i 1 + 2. slæt. For at opnå en høj foderkvaliet skal der tages minimum 5 slæt årligt. 

Med 45 % Rajgræs PLUS i blandingen er den meget velegnet til agerjord, hvor der er fokus på et stort udbytte først på året. For at opnå en holdbarhed på 3-4 brugsår er det vigtig, at stubhøjden ved slæt ikke kommer under 7 cm, og at marken går til vinter med en genvækst på ca. 10 cm. 

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 35%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type strandsvingel
  • Til arealer i omdrift
  • Tidlig rødkløverblanding til slæt
  • Med rajgræs PLUS, rød- og hvidkløver samt alm. rajgræs
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand