GrassLopata

ForageMax 49

Slæt

70 % strand- og rajgræs PLUS

Robust og holdbar slætblanding

Beskrivelse

ForageMax 49 er velegnet til slæt på alle jordtyper, dvs. almindelig agerjord, tørre sandjorde og fugtige arealer. På vandlidende arealer må det forventes at bestanden af kløver forsvinder med tiden.

Blandingen er sammensat af meget persistente græsarter, der får et veludviklet rodsystem, dvs. at den kan give et meget høj udbytte af energi gennem mange år. På grund af den store andel af strandsvingel og strandsvingel PLUS vil blandingen have et højt udbytte, moderat indhold af energi og sukker, men et stabilt indhold af protein.

Anvendelse

Blandingen kan anvendes, hvor der lægges vægt på et tidligt slæt og et strukturrigt foder og i mindre grad på en høj foderværdi, f.eks. som supplement til foderration med meget store mængder majs. Der skal normalt gennemføres fire-fem slæt årligt, hvis der skal holdes en god balance i blandingen og et rimelig indhold af energi og protein. På bedrifter, hvor udbyttet er målrettet kviefoder, er en strategi med fire slæt årligt bedst. På arealer af mere marginal karakter og til bioenergi kan en tre slætstrategi anvendes.

Det bedste resultat opnås ved etablering i foråret med moderate mængder dæksæd. Etablering i juli er også muligt, men etablering efter 1. august anbefales ikke, da strandsvingel er langsom i etableringsfasen. Indholdet af strandsvingel PLUS nedsætter risikoen for kronrust meget og øger persistensen meget under alle dyrkningsforhold.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Til slæt på alle jordtyper
  • Også egnet på tør og fugtig jotd
  • 50 % strandsvingel og 20% rajgræs PLUS HIPAST
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger