GrassLopata

ForageMax 49

Slæt

40 % strandsvingel PLUS og 40 % strandsvingel

Robust og holdbar rødkløverblanding til slæt

Beskrivelse

ForageMax 49 er sammensat af en stor andel strandsvingel PLUS og strandsvingel, der har et kraftigt og dybtgående rodnet, sammen med alm. rajgræs, rød- og hvidkløver. Det giver en robust og holdbar blanding, der kan give et meget høj udbytte gennem mange år. 

Blandingen kan anvendes, hvor der lægges vægt på et tidligt slæt og et strukturrigt foder og i mindre grad på en høj foderværdi, f.eks. som supplement til foderration med meget store mængder majs. Der skal normalt gennemføres fire-fem slæt årligt, hvis der skal holdes en god balance i blandingen og et rimelig indhold af energi og protein. 

Det bedste resultat opnås ved etablering i foråret med moderate mængder dæksæd. Etablering i juli er også muligt, mens etablering efter 1. august anbefales ikke, da strandsvingel er langsom i etableringsfasen.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 29%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Rødkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type strandsvingel
Strandsvingel
  • Til slæt på alle jordtyper
  • Robust rødkløverblanding til slæt
  • 40 % strandsvingel PLUS HIPAST og 40% strandsvingel
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand