GrassLopata

ForageMax 50 Robust Strandsvingel

Med strandsvingel PLUS FOJTAN

Beskrivelse

ForageMax 50 Robust Strandsvingel indeholder i alt 75 % strandsvingel og strandsvingel PLUS. Det gør blandingen meget holdbar under de fleste forhold.

Blandingen er primært til slæt og den egner sig til alle jordtyper, også humusjord og let sandjord fordi den indeholder strandsvingel PLUS og strandsvingel, der har et robust og veludviklet rodsystem. Fordelen ved strandsvingel PLUS sammenlignet med strandsvingel er at fordøjeligheden er bedre. På vandlidende arealer må det forventes, at bestanden af hvidkløver forsvinder med tiden.

Anvendelse

ForageMax 50 Robust Strandsvingel anvendes i foderplaner med lille andel af kløvergræs. Der bør høstes 4-5 slæt pr. år (slæt hver 4. uge) for at opnå den rette fordøjelighed.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Til slæt på arealer i omdrift
  • Stor andel strandsvingel PLUS FOJTAN
  • Middeltidlig
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand 

Hent blandingsoversigten her: 

Konventionelle blanding

Økologiske blandinger