GrassLopata

ForageMax 50 Robust Strandsvingel

Slæt

30 % strandsvingel PLUS og 45 % strandsvingel

Robust og holdbar hvidkløverblanding til slæt

Beskrivelse

ForageMax 50 er sammensat af en stor andel strandsvingel PLUS og strandsvingel, der har et kraftigt og dybtgående rodnet, sammen med alm. rajgræs og hvidkløver. Det giver en robust og holdbar blanding, der kan give et meget høj udbytte gennem mange år. 

Blandingen kan anvendes på alle jordtyper, hvor der lægges vægt på holdbarhed og et strukturrigt foder og i mindre grad på en høj foderværdi, f.eks. som supplement til foderration med meget store mængder majs. Der skal normalt gennemføres fire-fem slæt årligt, hvis der skal holdes en god balance i blandingen og et rimelig indhold af energi og protein. 

Det bedste resultat opnås ved etablering i foråret med moderate mængder dæksæd. Etablering i juli er også muligt, mens etablering efter 1. august anbefales ikke, da strandsvingel er langsom i etableringsfasen.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 29%

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Hvidkløver
Almindelig rajgræs, middeltidlig
Rajsvingel, type strandsvingel
Strandsvingel
  • Til slæt på alle jordtyper
  • Robust hvidkløverblanding til slæt
  • 37 % strandsvingel PLUS HIPAST og 38% strandsvingel
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand