GrassLopata

ABOSAN 1

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Meget holdbar under danske forhold - Højt udbytte og sundhed helt i top

Meget stor holdbarhed

Abosan 1 er en middeltidlig, diploid alm. rajgræs med en rigtig god holdbarhed under danske forhold. Det afspejler sig ved et højt udbytte i både 2 og 3. brugsår. Abosan 1 har god genvækst efter vinter - selv efter en meget hård vinter med barfrost, som vi oplevede i det tidlige forår 2013. I 3. brugsår 2013 kom Abosan 1 ud med et merudbytte på 39 % i forhold til måleblandingen, som består af middeltidlige diploide og tetraploide sorter.

Sund sort

Abosan 1 har desuden en rigtig god rustresistens, den er topscorer på den hollandske sortsliste med en karakter for rust resistens på 8,6, hvor 9,0 er højest.

Topsort fra DLF

Topsorter fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof.

FK-NDF er en af de parametre, der betyder mest for foderoptagelse og mælkeydelse – derfor er høj FK-NDF betingelsen for at en sort kan kaldes topsort fra DLF og markeres med et mælkeglas.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
Fordøjelighed
  • Meget persistent
  • Højt udbytte
  • God forårsvækst
  • Meget god rustresistens

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

productGrassSmall