GrassLopata

NOVELLO

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Topudbytte og top foderværdi - Tetraploid til slæt og afgræsning

God kombination

Novello er en middeltidlig tetraploid sort af almindelig rajgræs med en unik kombination af højt udbytte og høj foderværdi.

Høj foderværdi

I den danske sortsafprøvning har Novello vist en meget høj foderværdi målt som MJ/kg tørstof - henholdsvis 0,12 og 0,05 MJ over måleblandingen i 1. og 2. brugsår. Fordøjeligheden af NDF (FK NDF) er ligeledes i top - ca. 2 %-enheder over måleblandingen.

Mange foderenheder pr. ha

Udbyttet er også i orden hos Novello, niveauet ligger lidt over måleblandingen, og i kombination med den gode kvalitet gør det Novello til en meget velegnet sort under danske forhold, hvor den kan indgå i såvel slæt- som afgræsningsblandinger.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Ground cover
  • Fremragende foderværdi
  • Højt udbytte
  • God rustresistens
  • Holdbar til både slæt og afgræsning

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

productGrassSmall